5 упражнения за уверено поведение

Пакет 5

5 упражнения за усвояване на комуникативни умения, уверено поведение и противодействие на манипулацията

 

  1. Упражнение ,,Записки от миналото‘‘

Цел:    Упражнението помага да се повиши увереността в себе си, в свойте сили.

Време: 15-20 минути

Размер на групата: 6-14 души

 

  1. Упражнение ,,Аз не обичам‘‘

Цел:  Упражнението помага да се повиши увереността в работата, в ученето, в други постижения.

Време: 15-20 минути

Размер на групата: 6-14 души

 

  1. Упражнение ,,Нападение и защита‘‘

Цел:  Упражнение от групов гещалт-тренинг. Участниците последователно застават в ролята на нападащ и отбраняващ се. Това упражнение служи за въвеждане в понятието ,,противоположност‘‘. То помага да се осъзнаят конфликтните страни на личността и да се получи опит в активна борба с някого.

Време: 45 минути

Размер на групата: 6-14 души

 

  1. Упражнение ,,Чувствам се като…‘‘

Цел:  Упражнение за групов психологически тренинг. Участниците се учат да изразяват свойте чувства като се правят на литературни персонажи попаднали в определена ситуация.

Време: 15-20 минути

Размер на групата: 6-14 души

 

  1. Упражнение ,,Агресивен контакт‘‘

Цел:  В упражнението се отработват техники за неагресивен отговор на  натиск и агресия.

Време: 15-20 минути

Размер на групата: 6-14 души

Допълнителна информация
Цена на Пакет 5 30 лева
Идентификационен код 1263006

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Желаете ли да получавате безплатно полезни материали и статии? Абонирайте се, сега!


АБОНИРАЙ МЕ

Методи за плащане

ekont