Визуални техники за решаване на проблеми и представяне на идеи

Визуални техники за решаване на проблеми и представяне на идеи

 

Въведение

Решаването на проблеми е ежедневие за всеки бизнес. Какъв бизнес модел да изберем? Къде е мястото ни на пазара? Как да представим на акционерите стратегията за развитие? Как да обясним на клиента идеята на нашето решение? Това е микроскопична част от проблемите, срещу които бизнесът се изправя всеки ден!

Какво всъщност е „проблем“? Има ли лесни и интуитивни начини за решаване на проблеми? Възможно ли е да представяме решенията и идеите си по прост и разбираем начин? Доколко начинът, по който представяме отговаря на начина, по който хората възприемат?

Тези въпроси нямат еднозначен отговор. Добрата новина е, че все пак съществуват техники, които позволяват по-добре да разбираме същността на проблемите, да планираме решаването им, систематично да вървим към решението и неговото представяне.

Курсът e посветен на визуални техники за решаване на проблеми, за представяне и обясняване на идеи.

Курсът Визуални техники за решаване на проблеми и представяне на идеи осигурява част от колекцията компетенции за иновативни мениджъри:

 1. Проектиране на бизнес модели
 2. Визуални техники за решаване на проблеми и представяне на идеи
 3. Измерване и анализ на изпълнението – „аналитика“ и оценка на бизнес модели
 4. Планиране на подобрения и промяна в бизнес модела.

 

Какво ще ви даде този курс?

 • Кратък преглед на концепциите за проблем, задача, идея и процеса на визуално мислене;
 • Рамка за решаване на проблеми с помощта на картинки;
 • Насоки, които помагат на човека да гледа, вижда и си представя по-добре;
 • Комплект от картинки-инструменти за визуално решаване на проблеми;
 • Демонстрация как работят техниките за визуално решаване на проблеми за реален бизнес казус;
 • Рамка за представяне и обясняване на идеи с помощта на картинки;
 • Практически упражнения.

За кого е предназначен този курс?

 • Мениджъри;
 • Предприемачи и иноватори;
 • Инженери и бизнес анализатори;
 • Специалисти по маркетинг и бизнес развитие.

 

Предварителни изисквания

Няма предварителни изисквания.

 

Разглеждани теми

1.       Проблеми, задачи, идеи, визуално мислене

Кратка преглед на концепциите за проблем, задача, идея и процеса на визуално мислене.

2.       Процесът на визуално мислене

Основни стъпки и дейности в процеса на визуално мислене. Гледане, виждане, въображение и представяне.

3.       Генериране на идеи

Техники, инструменти и правила за по-ефективно визуално мислене. Как да гледаме и виждаме по-добре? Как да стигаме по-далеч във въображението си?

4.       Шест начина, по които гледаме

Какво виждаме: обекти, количества, позиция в пространството и времето, връзки, причини и ефекти. Как начините, по които гледаме, работят при решаването на проблеми?

5.       Как да накараме въображението да работи по-добре

Въобразяване или как да виждаме това, което все още го няма на картината? Моделът SQVID и пет копчета за настройване на визуалната картина в зависимост от наличната информация и целите.

6.       Рамки за представяне и обясняване на идеи

Основни стъпки за представянето на идеи, съответни на начините, по които хората виждат. Правила и конфигуратор за картинките, чрез които решаваме проблеми. Рамка за обясняване на идеи.

7.       Практическа работа по проектиране на бизнес модел.

Индивидуална и екипна работа с визуални техники за решаване на проблеми и представяне на идеи. Прилагане при проектирането на бизнес модел. Бизнес казус демонстриращ решаването на проблем от „а“ до „я“ с помощта на визуалните техники.

Продължителност и форма

2 дни. Присъствена, която обхваща лекции, упражнения, бизнес казуси и заключителен тест. Всеки ден обхваща 4 блока с дължина 1:30 ч., разделени с кафе паузи и обедна почивка, както е показано на схемата:

 

Дължина 1:30 0:15 1:30 1:00 1:30 0:15 1:30
Блок 1 Кафе пауза Блок 2 Обедна почивка Блок 3 Кафе пауза Блок 4

 

Сертификат

На участниците се издава сертификат за придобита компетентност по част от професия.

Какво включва цената?

Обучение от акредитирани преподаватели Учебна книга, упражнения, казуси Заключителен тест

Сертификат Кафе паузи

Допълнителна информация
Лектор Огнян Дренски/ лектор SBC
Цена 240лв. без включен ДДС
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 8-16
Кога 28-29. 07.
Продължителност 2 дни

Присъствена форма

Сертификат Сертификат от Училище за бизнес компетенции

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!