Тренинг ,,Устойчиво поведение в сложни ситуации“

Тренинг ,,Устойчиво поведение в сложни ситуации“

Еднодневен курс с практическа насоченост

Доста често в живота ние сме изправени пред трудна ситуация, когато е сложно да се намери правилното решение, или верността на  решенията не е очевидна. Съветите на близките или познатите, как да най-добре да постъпите конкретно във вашата ситуация могат само още повече да усложнят нещата, защото те са противоречиви или не съвпадат с вашите желания.

Трудно е да се намерят двама души с абсолютно същите вкусове, навици и интереси, затова във всички продължителни отношения между хората рано или късно възникват разногласия, противоречия.

За да се преодолеят конструктивно съществуващите конфликти, трябва да сте наясно с различните способи на поведение и да бъдете в състояние да изберете този начин на поведение, който е най-подходящ за ситуацията. Като правило, хората в затруднено положение се държат по единствения, обичаен за тях способ на поведение, и не се досещат за съществуването на други способи.

 

Задачи на тренинга:

 • Усвояване на навици а предотвратяване и конструктивно решение на сложни ситуации с колеги и външни контрагенти.
 • Развиване на способността за разпознаване и ефективно реагиране на манипулацията.
 • Повишаване на ефективността на действията на участниците при работа със съмненията, възраженията на събеседниците.

На тренинга вие ще научите:

 • Как да противостоите на натиска, и там, където действително е необходимо дипломатично да отказвате, без да изостряте ситуацията.
 • Как да намалите броят на поводите за ядосване.
 • Как да вземете и задържите инициативата в беседа, спор, управление…
 • Как да се движите към целите си под натиска на всички авторитети и други манипулатори.
 • Как да запазите вътрешно спокойствие в трудни комуникативни ситуации.
 • Как да се избавите от нежелани реакции и действия в състояние на гняв.
 • Как да поддържате връзка с противник, дори и след „най-твърдите“ преговорите.
 • И това, за което вие сами попитате експерта по управление на конфликти.

 

За кого е този тренинг?

Тренингът е интересен и полезен за:

 • Всеки, за когото комуникацията, воденето на преговори и решаване на спорове е професионална необходимост;
 • За тези, на които се налага да слушат критики и да отговарят на претенции и рекламации;
 • Които разбират, че хитреците, кретените и критиците не са свършили и с тях се налага да общуваме;
 • За ръководители, педагози, родители, юноши, мъже и жени, отговарящи за реда, всеки, когото се опитват да обвинят или натоварят или манипулират.

 

Къде ще бъдат полезни уменията, придобити на тренинга:

 • Когато нещо не върви така, както ви се иска;
 • Когато се налага критиката и бурните емоции да се насочат към по-спокойно и делово русло;
 • Там, където не се съобразяват с вашите интереси и се държат предизвикателно;
 • Където е важно да се запазят добрите отношения;
 • Когато е необходимо да се настоява на своето, но без истерия и груб натиск;
 • Когато не може просто да затръшнете вратата и да си тръгнете;
 • Когато е необходимо да се преодолее саботаж и да вземете властта в свои ръце;
 • Когато е необходимо да се затвърди предварително установена връзка;
 • Когато се опитват да ви провокират, но за вас не е изгодно изостряне на ситуацията;
 • Когато се налага да водите разговор с възмутени клиенти и дипломатично да намирате решения.

Програма на тренинга:

 1. Самоуважение, удовлетворение, вътрешна свобода и увереност в себе си.
 2. Какво ни пречи да сме уверени в себе си?
 3. Рационалните и иррационалните нагласи
 4. Структурата на рационалният оптимизъм
 5. Методика ,,Кошче за негативните мисли“
 6. Техника за преобразуване на негативните чувства в позитивни действия
 1. Методи за определяне и измерване силните страни на личността
 2. Диагностика нивото на ефективност
 3. Изработване на самоуважение и уверенно поведение
 4. Саморегулиране на характера: реализацията на ,,плюсовете“ и контрол над ,,минусите“
 5. Конструктивната откритост: способи за управление на чувствата и емоциите
 6. Изразяване на чувствата и ,,аз-изказване“
 1. Развиване на позитивно отношение към света, другите хора и самиия себе си
 2. Развитие на комуникативни навици и уверенност в общуването
 3. Техники за вербализация на емоциите и чувствата
 4. Техники на асертивния отказ
 5. Техники на успешно поведение в трудни жизнени ситуации
 6. Технология на рационално поведение в конфликти
 1. Умение да владееш себе си
 2. Умение да казваш,,НЕ“
 3. Нулева реакция
 4. Самоконтролът при промени в поведението
 5. Ежедневен тренинг за увереност в себе си
 6. Упражнения – Как да се избавим от комплекса за непълноценност и да придобием уверенност в себе си?
 1. Манипулaции и защита от тях
 2. Методи за откриване на манипулацията: възможни индикатори
 3. Защита от манипулация: базови нагласи.
 4. Защита от манипулация на психичните процеси.
 5. Техники за активна и пасивна защита от манипуляции
 6. Алгоритъм за работа със забележките и възраженията
 7. Тактика в уловките на събеседника
 8. Методи за отразяване на уловките в спора
 9. Техники за неутрализиране на забележките и възраженията

Всеки участник получава методически материали, които може да използва в по-нататъшната си работа.

Продължителност: 8 ак.ч. часа (1 ден)

Допълнителна информация
Лектор Йордан Ангелов
Цена 86.00 лв.
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 8-16
Кога 15.03./Сряда/ от 10.00 д0 17.00
Продължителност Еднодневен /8 ак.часа/
Сертификат Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходящ тест, Вие имате възможност да получите сертификат.

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!