Управление на конфликти на работното място

Kypc ,,Управление на конфликти на работното място”

Конфликтите са част от нашия личен и професионален живот. Причината може да бъде липса на информация, конкуриране за победа и влияние, опасения от загуби, силна негативна емоция. Независимо какви са причините, пораждащи конфликт, успешното поведение се състои в умението да подберем начин на комуникация, с който да запазим респект и уважение към другата страна и да отстояваме своя интерес. Курсът разглежда тези теми и упражнява активно прилагане на различни подходи за ситуации на конфликти на работното място.

ЗА КОГО Е КУРСЪТ?

Мениджъри и специалисти с различно ниво на правомощия и  обхват от дейности.

ЦЕЛИ

Курсът „Управление на конфликти на работното място“ има за цел да подготви участниците и да упражни разбирането им за:

– Природата на конфликта на работното място;

-Етапите, през които преминава разгръщането на конфликта и подходите за разрешаването му на всеки етап;

– Разбиране на характеровите особености на участниците в конфликта и техните  очаквания и нагласи за поведение;

– Прилагане на разнообразие от техники за активно слушане, за сближаване на позиции, за асертивно поведение  в ситуации на конфликт.

– Най-често допусканите грешки в ситуации на конфликт.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Съдържанието на курса включва дейности, които стимулират активно участие, подпомагат подобряването на компетенциите за:

– Разбиране на природата на конфликта и потенциалните причини за възникването му,

– Възприемане на различията в интересите и целите на опонентите и търсене на продуктивно разрешаване на конфликта,

– Прилагане на различни подходи и техники за краткосрочни и дългосрочни решения според целите в ситуацията,

– Осъзнаване на собствените характерови особености и нагласи за реакция в ситуация на конфликт,

– Адаптиране според поведението на опонента в ситуацията.

Допълнителна информация
Лектор Светлана Дренска/Боян Хаджиев/ лектор SBC
Цена 150лв. без включенo ДДС
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 8-16
Кога 31. 05. и 09.12.
Продължителност 1 ден – Присъствена форма, която включва презентации, казуси, тестове, ролеви игри
Сертификат Сертификат за участие. При желание и представяне на диплома за средно образование и след успешно полагане на едночасов изпит в края на курса, може да се издаде и удостоверение за придобита компетентност по част от професия.

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!