Тренинг – ,,Ефективните продажби в магазина”

 Тренинг – ,,Ефективните продажби в магазина”

Интензивен тренинг изключително с практическа насоченост

 

Цел на тренинга:

След тренинга участниците ще могат да:

  • Установяват контакт с клиентите, като създават атмосфера на доверие и сътрудничество.
  • Разкриват потребностите на клиента с помощта на насочващи въпроси.
  • Използват особеностите на личния контакт за извършването на продажба.
  • Успешно да се справят с проблемните ситуации.
  • Да използват възраженията на клиента като форма за диалог с него. Да съхраняват и увеличават количеството на постоянните купувачи.
  • Да научат нови техники за работа с клиентите, позволяващи да се увеличат продажбите.

За кого е предназначен:

За продавач-консултанти, мениджъри по продажбите, вътрешнофирмени треньори и обучители.

Програма на тренинга:

Какво означава,, Качествено да се обслужи клиента“.

Основните конкурентни преимущества на магазина и ролята на продавача; Очакванията на клиентите; стандартите на качественото обслужване и работа над стандартите; Типовете клиенти и работата с всеки тип.

Етапи и техники на ефективната продажба:

7 етапа на продажба; Целите на продавача на всеки етап; Решения, които трябва да вземе клиента на всеки етап; Подготовка за продажба: асортимента и неговите преимущества; външният вид на продавача, настройка за продажба.

Контакт с клиента:

Понятие за вербални и невербални компоненти на общуването; Тренинг за съгласуваност на думите, жестовете и дистанцията; Ефективната  първа фраза на продавача; Понятието подстройка към клиента.

Разкриване потребностите на клиента:

Типология на потребностите на клиента; Техниката S.P.I.N.(въпроси позволяващи да се разбере и продаде точното нещо). Работа с нерешителните клиенти.

Ефективната презентация:

Отработка на навика ,, Емоционалност“. Насоченост към ползата за клиента; Отработка на навика искреност и разбирането кога клиентът е готов да купи.

Работа с възраженията:

Типология на възраженията; Отработка на навиците за поетапна работа с възраженията на клиента; Типичните грешки при работата с възраженията;

Завършване на продажбата:

Техника на резюмето; Правила и методи за допродажба ( допълнителна продажба); Тренинг любезност и радушие;

Работа с група клиенти:

Отработка на навици за работа при наплив на клиенти; Техника за работа със семейни двойки и родители с деца;

Работа с трудни клиенти:

Типология на трудните клиенти и техники за работа с всеки един от тях; Методи за работа с претенциите;

Стрес – мениджмънт за продавача:

Управление на увереността в себе си; Работа над комуникативните навици; Техники за самонастройка; Техники за възстановяване на енергията;

Методи за водене на тренинга:

В програмата са включени различни проблемни ситуации за решаване в малки групи, ролеви и делови игри.

Тренингът се провежда под формата на интерактивно общуване, диалог и отговори на въпроси, като се използват се следните методи за водене на тренинга:

Ролеви игри, работа в групи, дискусии,изпълняване на устни и писмени задачи.

Информация за курса
Лектор
Йордан Ангелов
Цена /без ДДС/ 160 лв.
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 12-16
Кога 09.04./Неделя/  от 10.00 до 17.00 часа
Продължителност Еднодневен /8 ак.часа/
Сертификат Да.

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!