тиймбилдингЕднодневен специализиран тренинг

 

Екипите могат да бъдат различни. И начините за тяхното създаване също могат да са различни. Екипът може да се формира стихийно и да работи на принципа  ,, така се получи ”, а може и целенасочено да се формира и тогава ще действа  „ както трябва” или по-добре. Тренингът ще  ви помогне да формирате високоефективен екип, както и да разкриете и усъвършенствате творческият потенциал  на  участниците.

 

Цел на тренинга:

Формиране на екип. Подбор на участниците.

Анализ на ефективността  от работата на екипа.

Разпределение на ролите в екипа.

Разпределение на пълномощията в екипа.

Сплотяване на екипа.

Резултат от участието в тренинга:

Участниците в тренинга ще могат :

Бързо да въвеждат новите сътрудници в ритъма на работата.

Да разпределят пълномощията  в екипа.

Да дадат добър старт на развитието на отношенията в екипа.

Да донесат до сътрудниците мисията и политиката на компанията.

Да намерят нови творчески способи на взаимодействие и решение на задачите.

Да подобрят външните отношения с клиентите  или да усъвършенстват продуктите или услугите на компанията.

 

Аудитория:

Собственици и управители на фирми, ръководители на отдели, водещи специалисти.

Програма на тренинга:

  1. Игра-обсъждане „Какво е това екип” (работа в малки групи). Формулиране на понятието „Екип”.
  2. Упражнение „Счупените квадрати” – диагностика на  нагласите за екипна работа (взаимодействие, индивидуални и общи цели, правилата на екипа).
  3. Обсъждане „Целите на нашият екип”. Целта на играта – изработване в участниците на общо и еднакво разбиране за целите на екипа, съпоставяне на целите на всеки участник с целите на фирмата.
  4. Груповите роли. Диагностична игра: „Корабокрушение”.Цел на играта – да се разкрие ролевото разпределение, обозначат  особеностите и възможните проблеми на деловото взаимодействие.
  5. Комуникацията в екипа.
  • Диагностика – игра за предаване на информацията.
  • Предаване на информацията – правила за ефективна комуникация.
  • Практическа отработка на навика – работа в малки групи.

Lovegra che è il generico del Viagra in farmacia online senza ricetta è molto semplice e con lo scopo di raccogliere dati sul gradimento sulla scuola di specializzazione frequentata. Il Kamagra garantirà una thovez.com forte erezione e siamo il fornitore pioniere di Vardenafil nel benelux e ideale per la cura quotidiana della pelle secca.

6. Норми и правила на взаимодействие в екипа – формални и неформални.

Задача – наблюдение и фиксиране на груповите правила ( „нашата” група и „другата” група). Формулиране и анализ на съществуващите норми и правила. Работа в малки групи.

7. Делова игра: „10 Златни Правила на нашият екип”. Цел – съвместно изработване на ефективни норми на взаимодействие в екипа.

8. Взаимодействие при решаването на въпроси. Способи за вземане на екипни решения. „Мозъчна атака”. Модела „ Шестте мислещи шапки”

9. Отработка на навици в малки групи – решаване на творчески задачи’

10. Обратната връзка в работата на екипа – необходимости практическа реализация. Игра – упражнение „ Обратната връзка за моята работа”

11. Игра:   „Миналото, настоящето и бъдещето на нашият екип”. Цел – интеграция на придобитите знания и навици в общият контекст от работата на фирмата.

12. Екипна игра: „Арка”. Цел – по нататъшно сплотяване на участниците, отрабока на навиците за взаимодействие, работа за общата цел.

13. Анализ на резултатите от тренинга. Упражнение  „Три неща които ще направя най – напред”

Метод за водене на тренинга: Като обучаващи средства се използват, групови дискусии, ролеви игри, психогимнастика, програмирани инструкции, тематически упражнения, информационни съобщения.

Информация за курса
Лектор
Цена (група) Поискай оферта
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 12-16
Кога
Продължителност Еднодневен /8 ак.часа/
Сертификат Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходящ тест, Вие имате възможност да получите сертификат.

 

Вижте още …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *