Част 2.

Практика ,, Навици за общуване“

Невербално поведение.

Начало на разговора.

Поддържане на беседата: умението да слушаме.

Завършване на беседата.

Комплименти.

Молба за нещо.

Отказ.

Как да реагираме на отказ?

Изказване на критика.

Реагиране на критика.

Изводи.

 

Практика ,, Преодоляване на отчуждението“

Как да се отпускаме?

Противодействаме на тревогата.

Подготвяме картончета за упражненията.

Планираме упражненията.

Как да практикуваме.

Специално упражнение ,,Да изляза навън“

Допълнителни упражнения.

Възможни проблеми при изпълнение упражнението за разкриване.

Планиране на социални контакти.

 

Допълнителна информация
Цена на една част /без ДДС/ 120 лева
Обем, страници общо 102 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 4100018

 

Вижте още…