Едномесечен дистанционен  тренинг

Умението човек да може да се договаря се явява един от най-важните навици в живота. Ефективното водене на преговори е важно за всички и във всички сфери: дали ще е спор с колегата, взаимоотношения  в семейството, среща с потенциален партньор и др. При това особено значение деловото общуване има за хората заети в бизнеса.

 

 

Win-win

Преговори - Печелиш Ти-Печеля Аз

 

 

БИЗНЕС ТРЕНИНГ

“Практически аспекти при воденето на преговори”

 

Воденето на преговори е изкуство. Успехът зависи от много фактори.

Това са:

 • Вашата подготовка,
 • владението на необходимата информация,
 • имиджът,
 • умението да манипулирате и да се противопоставяте на манипулацията,
 • способноста да се променя тактиката на поведение в процеса на преговори,
 • умението да се управляват емоциите, да се създава необходимата емоционална атмосфера,
 • владеене техниката за работа с възраженията,
 • способността да се неутрализира  конфликтната ситуация,
 • умението да се отива на компромис с най-голяма полза за себе си.

Можете ли вие с увереност да кажете, че владеете всички тези навици и умения?

Тренингът  ,, Практически аспекти при воденето на преговори“ може да бъде полезен абсолютно на всеки човек.

С помоща на тренинг ще разберете:

 • как да постигнете успех в преговорите,
 • как да разкриете скритите интереси и мотиви на партньора,
 • какви средства за влияние да използвате,
 • как да се противопоставите на натиска и да спрете конфликта.

Тренингът  е изключително полезен на всеки който има отношение към продажбите, та нали продажбите са разновидност на преговорите. Вие ще получите практически  техники за ефективно пазарене и ще разберете по какъв начин можете за сключите най- изгодната сделка.

Автор на тренинга е Йордан Ангелов – психолог и бизнесконсултант

Програма на тренинга:

1. Правила за провеждане на преговорите

2. Подготовка за преговори

3. Избор на успешна стратегия за преговори

4. Правила за водене на преговори

5. Психологически основи за водене на преговори

6. Техники  на общуване в процеса на преговори

7. Техники за регулиране на емоционалното напрежение

8. Определяне на  психоемоционалното  състояние на партньора по гласа и особенностите на лексиката

9. Разчитане  жестовете на ръцете и тялото

10. Пози и походка: психологическа  интерпретация

11. Визуален  контакт

12. Правила и техники на  проницателността

13. Тренировка на наблюдателността

14. Манипулaции и защита от тях

15. Техники за активна и пасивна защита от манипуляции

16. Алгоритъм за работа със забележките и възраженията

17. Техники за неутрализиране на забележките  и възраженията

18. Тактика в уловките на събеседника

19. Методи за отразяване на  уловките в спора

20. Методи на  убеждаващото  въздействие

21. Правила които помагат да убедите партньора в преговорите

22. Правила за водене на преговори  по спорни въпроси

23. Диагностика на престореното  поведение

24. Критерии за оценка искренноста и неискренноста на човека

25. Психологическите признаци на  неискренноста


Цена на тренинга – 160 лв.

Поръчайте обучение ТУК !

———————————————————————————————————————————

Още актуални тренинги и обучения по темата:

Активни продажби – начален курс.

Мърчандайзинг. Как да повишим продажбите , подреждайки правилно стоките в магазина.

———————————————————————————————————————————

Вижте и следните интересни статии:

Методиката „ТАЕН КЛИЕНТ” – Най-ефективният инструмент за увеличаване на клиентите.