Еднодневен тренинг с практическа насоченост

Този тренинг е за това да разберете кога Ви лъжат, да погледнете в душата на човека и дори да прочетете мислите му. Как използвайки специалните навици и инструменти да развиете вниманието си, да забелязвате повече детайли в поведението на хората и по-точно да оценявате истинността на получаваната информация.

Тренингът “Психология на лъжата” е насочен към психологическите и практически аспекти, необходими при разкриването на лъжата. Вие ще получите ефективни инструменти за разобличаване на лъжата и лъжеца и ще можете да разпознавате опитите да Ви измамят, да определите лъже ли човекът. Получените знания и навици ще Ви добавят увереност и ще Ви дадат възможност да управлявате ситуацията.

Този тренинг е за всеки, които иска:

 • Да развие вниманието си и да забелязва повече детайли в поведението на хората;
 • Да се научи да “чете човека, като книга” и да вижда неговите мисли;
 • За минимално време да получи  максимално количество информация за човека, за неговата искреност;
 • Да се научи  да разобличава лъжците и да стане проницателен  човек;
 • Да се научи да влияе  на хората;
 • Да стане  по-уверен  в себе си.

Вие ще получите отговори на въпросите:

 • Какво е това лъжа и как мога да я разоблича?
 • Защо по-рано не забелязвах очевидното?
 • Как да стана по-проницателен?
 • Как да разбера кога ме лъжат?
 • Как да развия вниманието си?
 • Как правилно да задавам въпроси и да получавам правилните отговори?
 • Как да разбера какво мисли човекът?
 • Как да мога да “чета” мислите на човека?
 • Как да определя, разкрия измяната (мъжа, жената, гаджето)?

Програма

на тренинга Психология на лъжата”

 • Основни принципи, класификация  и форми на лъжата.
 • Критерии за оценка искреността и неискреността на човека.
 • Емоционалните оценки и техните телесни прояви.
 • Анатомия и тренировка на наблюдателността.
 • Оценка на личността по външни признаци.
 • Определяне на психоемоционалното състояние по гласа и особеностите на лексиката.
 • Психофизиологическите симптоми на  лъжата.
 • Жестикулацията и мимиката  при неискреност.
 • Вербалните сигнали, разкриващи лъжата.
 • Фактори, затрудняващи разпознаването на лъжата.
 • Фактори, облегчаващи диагностиката на  лъжата.
 • Основни грешки при разпознаване на лъжата.

Практика:

 • Упражнения за разпознаване на лъжливата  информации в процеса на  общуване.
 • Упражнения за разкриване признаците на неискреност и неуверено поведение на събеседника.
 • Тренировка на наблюдателността.
 • Определяне на емоциите по мимиката.
 • Ролева игра за отработка на навици за визуална психодиагностика.

Уникалността на този тренинг е в това, че използвайки специалните навици и знания получени  на тренинга “Психология на лъжата”, Вие ще можете много лесно да определите лъже ли Ви събеседникът. Умелият наблюдател без да използва сложни технически средства може да разкрие лъжата.

В арсенала Ви ще се появят и нови инструменти, благодарение на които Вие ще можете по-добре да разбирате хората, а ако поискате дори и да им влияете.

Допълнителна информация
Лектор Йордан Ангелов
Цена 86.00 лв.
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 8-16
Кога 29.05. /Събота/ от 10.00 дo 17.00
Продължителност Еднодневен /8 ак.часа/
Сертификат Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходящ тест, Вие имате възможност да получите сертификат.

 

Вижте още …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *