uvelignenie-na-prodagbite

Отдела по продажби трябва винаги да продава!

Отдела по продажби трябва добре да продава!

Добре да продаваш, означава да увеличаваш продажбите!

При обсъждане на това положение винаги възникват два въпроса.

Първия е, каква е целта на отдела по продажба – приходите или продажбите.

Вторият е, винаги ли продажбите трябва да се увеличават.

Да разгледаме три ситуации.

Увеличаване на продажбите и ред в предприятието.

Директор на предприятие, занимаващо се с продажба и ремонт на камиони твърди, че във всеки един момент може да увеличи продажбите, но това в момента не му е необходимо. Трбява да въведе ред в предприятието.

Увеличаване на продажбите и производственните мощности.

Директор на мебелен завод също не иска да увеличи продажбите си. Неговата задача в момента е оптимално да натовари производственните мощности. Ако заявките са повече от производственните мощности, той ще има само главоболия.

Увеличаване на продажбите и пазарния капацитет

И накрая, друг аспект, на който обикновено обръща внимание маркетинга, а именно, че растежът на обема е ограничен от пазарния капацитет, т.е когато пазара е ограничен, няма да има и разтеж на продажбите, те ще останат на някакво определено ниво.

Така ли е в действителност? Да разгледаме всички възражения по-подробно.

Ред на разновидността на безпорядъка.

„Можем, но не искаме“.

Наистина ли има ръководители, които могат, но не искат да увеличат продажбите, когато имат такава възможност? Това би трябва да ги радва. Клиента идва, постъпват повече пари, фирмата расте, развива се.

За какъв ред става въпрос? Ако има пари, бързо наемете специалисти, увеличете покупките, разширете складовите площи, отворете нов магазин и т.н. Или, направете всичко възможно, за да не изпуснете този момент. И си въвеждайте ред в хода на делата, колкото искате. На всички е известно, че ред се въвежда много по-лесно, когато идват пари.

——————————————————————————————————————————

Още интересни статии по темата:

Методиката „ТАЕН КЛИЕНТ” – Най-ефективният инструмент за увеличаване на клиентите.

Преговори за цената.

——————————————————————————————————————————-

Актуални тренинги и обучения по темата:

Конкуренцията и конкурентното разузнаване – принципи, методи и средства.

Практически аспекти при воденето на преговори.