Презентационни умения за инженери по продажбите

Презентационни умения за инженери по продажбите

 

Инженерът по продажбите продава продукти и услуги, за продажбата на които са необходими сериозни технически компетенции.

Част от задълженията на инженера по продажбите е да подготвя и представя технически презентации, които обясняват продукти, услуги и решения на клиенти или потенциални клиенти. Често това е свързано с адресирането на сложни изисквания, описани в документация за обществени поръчки, обемисти технически спецификация, искания за информация (Request For Information) или на предложение (Request For Proposal).

Инженерът по продажбите се изправя пред разнообразна аудитория с широк спектър от интереси и ниво на разбиране на технологията. Понякога това са инвеститори, които се интересуват от бизнес аспектите на предложението и рядко могат да отделят повече от 20-30 минути за презентацията. Друг път това е технически съвет с хора от различни специалности, които търсят съответствие относно няколкостотин изисквания.

 

Какво ще ви даде този курс?

 • Структуриран метод за подготвяне на презентации на сложни продукти, услуги и решения, насочени към аудитория с различно ниво на техническа компетентност;
 • Алгоритъм за подготовяне на убедителни презентации на инженерни решения;
 • Ще научите как да изготвяте фокусирани послания, които адресират предизвикателствата пред клиента;
 • Ще научите как да структурирате презентациите така, че клиентът да получи отговор на най-важните въпроси, а вие да постигнете целите си;
 • Ще узнаете кога и как да представяте убедителни доказателства за капацитена на вашата организация;
 • Ще разберете какви умения за вербална и невербална комуникация трябва да развиете и упражнявате, за да постигате бизнес целите си;
 • Ще научите важни правила за изготвянето на перфектната презентация с инструменти като Power Point;
 • Ще разберете как да организирате технически демонстрации;
 • Ще научите особеностите на презентирането при телеконференции на отдалечени клиенти;
 • Практически упражение и умения за презентиране.

 

За кого е предназначен този курс?

 • Инженери по продажбите;
 • Членове на търговски екипи;
 • Хора, които търсят професионално развитие в продажбите на сложни продукти, услуги и решения в областта на ИТ, комуникациите и технологиите.

 

Език на обучението

Български

 

Разглеждани теми

1.       Въведение

Професията на инженера по продажбите. Предизвикателствата на техническите презентации и демонстрации. Как да използваме презентациите и демонстрациите за постигане на бизнес целите си?

 1. Подготвяне на убедителни презентации на инженерни решения Представя се структуриран метод за подготвяне на технически презентации и демонстрации.

3.       Алгоритъм за подготовяне на технически презентации

Стъпка по стъпка се представя алгоритъм за подготвяне на технически презентации. Дават се насоки за разработването на фокусирано послание; въпроси, на които инженерът по продажбите да отговори, преди да започне проектирането на презентацията; идеи и твърдения, които се нуждаят от подкрепа и доказателства и как да бъдат осигурени.

Специфицират се важните за аудиторията теми. Обсъждат се техники за убеждаване на аудиторията да предприеме действияя и подходи към вземането на решения.

4.       Структуриране на презентацията

Структуриране на презентацията. Дават се насоки за определяне на общата и специфичните цели и заключителната част. Представя се подход за подготвяне на данни, информация и друго съдържание, групирано около общата и специфичните цели и решението на съответните проблеми.

Обяснява се как могат да бъдат организирани идеите и да бъде фокусирано посланието.

Особености при разработване на презентация за решение, което трябва да отговаря на обемисти спецификации.

 1. Прехвърляне на презентацията в Power Point или друг подходящ формат Важни правила при изготвянето на презентацията. Вербално и невербално влияние върху аудиторията и как да постигнем баланс между тях?

6.       Вербални и невербални умения за презентиране

Невербални умения за презентиране. Вербални умения за презентиране. Поведение при презентиране. Как да се упражняваме и избавяме от грешното си поведение?

7.       Специфични ситуации

Специфични ситуации на презентиране: пред хора, фокусирани повече върху бизнеса; пред технически комитети; телеконференции, „кръгли“ маси, контрол на напрежението, враждебна публика, разнородна публика и др.

8.       Финалният акорд

Как да направим силен финал?

9.       Демонстрации

Защо са нужни демонстрации? Планиране и логистика на демонстрация. Демонстрации през уеб.

10. Практическа работа

Планиране на презентация. Презентиране. Анализ на презентациите. Планиране на демонстрация. Анализ на представянето.

 

Изпит

Практическа задача за разработване и представяне на презентация на продукт, услуга или решение.

 

Продължителност и форма

8 учебни часа, 1 ден. Присъствена, която обхваща лекции, упражнения и разработване и представяне на презентация.

 

Сертификат

Удостоверение за придобита компетентност по част от професия.

Какво включва цената?

 • Обучение от преподавател с опит като инженер по продажбите;
 • Учебна книга и упражнения;
 • Практическа работа по планиране на презентации, демонстрации и презентиране.
 • Удостоверение за придобита компетентност по част от професия;
 • Кафе паузи, кетъринг.
Допълнителна информация
Лектор Огнян Дренски/ лектор SBC
Цена 240лв. без включен ДДС
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 8-16
Кога 09. 08.
Продължителност 1 ден

Присъствена форма

Сертификат Сертификат от Училище за бизнес компетенции

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!