Управление възприятието на човека в мърчандайзинга

Управление възприятието на човека в мърчандайзинга

merchandising

 

Значението на рефлексите и вниманието в продажбата

При формиране  принципите на мърчандайзинга са важни психологическите компоненти на човек като рефлекс и внимание. Мърчандайзинг специалистите трябва да намерят баланс между безусловните и условните рефлекси и съдържателната част на дейността на търговското предприятие. За специалистите по мърчандайзинг интерес представляват:

  • хранителните рефлекси – рефлекторните промени в секреторната и моторната работа на органите на храносмилателния канал при дразнене на рецепторите на устната кухина и храносмилателния канал при вида и миризмата на храната, която се яде, и звукът на нейното приближаване;
  • защитни рефлекси. На свой ред защитните рефлекси са разделени на: защитни безусловни – съкращаване на различни групи мускули при преки тактилни или болезнени дразнения на рецепторите на кожата и лигавиците, или силни звукови, светлинни, обонятелни раздразнения, защитни условни – също при действието на разнообразни дразнители, които преди това са придружени от директна стимулация, причинявайки защитни рефлекси, и затова са се превърнали в условни дразнители на тези рефлекси;
  • безусловни ориентировъчни (изследователски) рефлексипричинени от внезапни промени във външната среда или в тялото и са отразени във фактите на поведение, запознати с тези ефекти. Благодарение на тези рефлекси първоначално неутрални дразнители не съществуват, но поради повторения ориентировъчните безусловни рефлекси изчезват, а предизвикалите ги дразнители стават безразлични и при укрепване стават условни рефлекси. Тези рефлекси обезпечават възприемане на непознати стимули, които в обектите за търговия на дребно са много.

За посетителите на магазина е важна комбинацията от външни фактори, активиращи безусловните и условните рефлекси. Идвайки за първи път в магазина, посетителя възприема търговската зала като някой лабиринт, хаос, усещания, които с времето, в зависимост от адаптацията, приема ясни и организирани форми. Човек започва да различава предметите ( информационното табло, касовия апарат, стока и др.). Т.е. между средата на магазина и поведението на посетителя постепенно се установява хармония, в резултат на което посетителя става потенциален купувач. Задачата на специалиста по мърчандайзинг се състои в това, посредством …

 

Допълнителна информация
Цена 15 лева
Приблизителен обем, страници 6 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 142001

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи