Атмосферата на магазина като фактор за увеличение обема на продажбите

Атмосферата на магазина като фактор за увеличение обема на продажбите 

planirane-na-magazina

Планиране на магазина

Въпросът с планирането на магазина е необходимо да се решава, изхождайки от това, клиентите да се движат в магазина  и да купуват повече, отколкото са планирали. Въпросът  е в това, какъв трябва да бъде реда на движение и последователността на подреждане на отделите ( секциите), за да се обезпечи решение на тази задача.

Наличната литература не съдържа никакви конкретни препоръки в това отношение. Много избират такава планировка на магазина, при които за да попаднеш в нужните отдели за основни покупки, клиента е принуден да посети голямо количество отдели за евтини стоки и импулсивни покупки. Такъв  опростен подход е погрешен и не съвпада напълно с поведението на посетителя.

Оформлението на магазина, търговската зала и другите помещения трябва да бъдат вторични по отношение поведението на клиента и да се подчиняват на законите на психо физиката. Ще изхождаме от това, че поведението на посетителите е нееднородно по протежение на целия маршрут на неговото движение в търговската зала. Следователно, преди всичко е необходимо да изясним, как се променя поведението на клиента, какви други фактори го формират и подкрепят, какви стоки най-вече съответстват на поведението на клиента по дадения участък от маршрута и т.н. Необходимо е да се намери баланс между атмосферата на търговската зала, стоките, оборудването, обслужването на  персонала и природната система на човека. Именно такъв подход се съгласува с понятието комфорт като един от компонентите на обслужване на клиенти и стимули за посещение на магазина от потенциалните купувачи.

Традиционно при разпределянето на търговските площи на всяка стока се отделя място, изхождайки от:

  • очакваните продажби на групата или вида на продукта;
  • участие на групата стоки или отдел във формиране печалбите на дружествата;
  • размера на предполагаемите стокови запаси във всяка група;
  • поддържане на желаната посока за движение на потребителите;
  • етажност на търговската зала, разположението на ескалаторите и междинните стълби, главния вход и изход;
  • влиянието на редица други фактори.

Разпределяне търговската площ на магазина между стоковите групи, включително поведението на посетителя и естествените човешки системи е от голямо значение за организацията на търговията и е основната цел на мърчандайзинг специалистите. Това се постига чрез …

Допълнителна информация
Цена 15 лева
Приблизителен обем, страници 5 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 142006

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи