23 метода за успешно провеждане на преговори

23 метода за успешно провеждане на преговори

 

pregovori

Нека ги разгледаме подред:

  1. Внимателно да слушате и показвате на партньора, че сте го разбрали. Стандартната техника за добросъвестно слушане се състои в това, да се отделя прецизно внимание на това, което се говори, да се помоли другата страна при необходимост, да изясни или повтори някакви идеи. Когато слушате си поставете задачата да не давате прибързани отговори, а се старайте да разберете партньора, неговото възприемане на ситуацията, неговите нужди и гледна точка.
  1. Докато не дадете знак, че добре разбирате за какво говори вашия партньор и какво демонстрира, той може да не повярва, че вие го слушате. В противен случай, когато вие се опитате да обосновете друг подход, той ще предположи, че вие не сте разбрали какво е имал предвид. За това той ще мисли как да формулира своите аргументи по нов начин така, че вие да го разберете и да вникнете в тяхното значение.
  1. Когато обяснявате своето разбиране на това, което вашия партньор е имал предвид и се изказвате позитивно, вие изяснявате по този начин силната страна на неговата позиция. Да разбереш, не означава да се съгласиш. Може всичко да ви е пределно ясно и въобще да не сте съгласен с това. Но докато не убедите партньора си, че сте разбрали неговата гледна точка, вие не можете да му обясните своя подход към проблема. Взаимното разбиране ще обезпечи преминаването на вашите преговори в конструктивно русло.
  1. Говорете така, че да ви разбират. Обръщайки се към другата страна помнете, че преговорите не са дебати и че не бива да обвинявате човекът, с който общувате, във възникването на проблеми, като повишавате глас .
  1. Посочете вашето мнение по въпроса. В много случаи всяка страна губи много време за това, да порицава мотивите и намеренията на другата. По-убедително ще бъде, да се държите тактично, да не обвинявате събеседника пряко, но да го наведете на мисълта, че той не е прав. Подобно поведение ще предизвика или равнодушие, или озлобление, или ще провокира защитна реакция, която ще му попречи да възприеме вашето съобщение.

 

Допълнителна информация
Цена /без ДДС/  20 лв
Приблизителен обем страници  4 стр.
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 130006

 

Вижте още…

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!