5 упражнения за завършване на тренинга

Пакет 5

5 упражнения за завършване на тренинга, повторение и интегриране на получената информация

 

  1. Упражнение ,,Промяна“

Цел:  Упражнението се използва за обобщаване на тренинга, като взаимният контрол на участниците повишава вероятността получените знания те да ги внедрят в реалната действителност.

Време: 10 минути

Размер на групата: 6-30 души

 

  1. Упражнение ,,Докато гори кибритената клечка“

Цел:  Упражнението помага на участниците да си спомнят идеите получени на тренинга. Също така то помага да се завърши тренинга в активна динамична форма.

Време: 5 минути

Размер на групата: Всякакъв.

 

  1. Упражнение ,,Какъв беше тренинга?‘‘

Цел:  Упражнението помага на участниците да си спомнят какво се е случило на тренинга, да съединят в едно цяло свойте впечатления от него и получената информация. Съшо така упражнението помага да се завърши тренинга в жива, активна и запомняща се форма.  

Време: 15 минути

Размер на групата: 6-20 души

 

  1. Упражнение ,,Писмо на себе си“

Цел:  Упражнението се провежда в завършващата фаза на тренинга и позволява на участниците да се замислят над това, как да използват получените знания в практиката. 

Време: 30 минути

Размер на групата: Всякакъв.

 

  1. Упражнение ,,Постигнахме ли целите си?“

Цел:  Упражнението помага в края на тренинга участниците да се върнат към целите които са си поставили и да погледнат доколко те са изпълнени.

Време: 5-10 минути

Размер на групата: Всякакъв.

 

Допълнителна информация
Цена 30 лева
Идентификационен код 1215005

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Желаете ли да получавате безплатно полезни материали и статии? Абонирайте се, сега!


АБОНИРАЙ МЕ

Методи за плащане

ekont