5 упражнения за ефективно управление на времето

Пакет 2

5 упражнения за формиране на умения за правилна организация, и ефективно управление на времето

 

  1. Упражнение ,,Чувство за време‘‘

Цел:  Участниците тестват себе си, доколко точно усещат протичането на времето.

Време: 5 минути

Размер на групата: 6-14 души

 

  1. Упражнение ,,Правилно или неправилно ли са формулирани следните цели?‘‘

Цел:  Упражнение по SMART формулировка на целите.

Време: 15-20 минути

Размер на групата: 6-14 души

 

  1. Упражнение ,,Поставяме приоритети‘‘

Цел:  Упражнението затвърждава знаниято по използване матрицата на Айзенхауър.

Време: 15-20 минути

Размер на групата: 6-14 души

 

  1. Упражнение ,,Междинна цел‘‘

Цел:  Упражнението дава възможност участниците да осъзнаят, че видимостта и точното формулиране на целите увеличава многократно успеха в постигането им.

Време: 15-20 минути

Размер на групата: 6-14 души

 

  1. Упражнение ,,Златната рибка‘‘

Цел:  Изучаване принципите на SMART целите.

Време: 15-20 минути

Размер на групата: 6-14 души

Допълнителна информация
Цена на Пакет 1 30 лева
Идентификационен код 1264002

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Желаете ли да получавате безплатно полезни материали и статии? Абонирайте се, сега!


АБОНИРАЙ МЕ

Методи за плащане

ekont