Съществуват различни определения за конфлика, но всички те подчертават наличието на противоречия, които приемат формата на разногласия, ако става дума за взаимодействие на хора. Конфликтите могат да бъдат скрити или явни. Затова конфликта се определя като отсъствие на съгласие между две или повече страни – лица или групи.

Липсата на съгласие се дължи на наличието на разнообразни мнения, възгледи, идеи, интереси, гледни точки. Това се случва само тогава, когато съществуващите противоречия и разногласия нарушават нормалното взаимодействие на хората, препятстват постигането на поставените цели. В този случай хората просто са принудени по някакъв начин да преодолеят разногласията и да влезат в открит конфликт.

Ако конфликтите допринасят за приемане на обосновани решения и развитие на отношенията, се наричат функционални (конструктивни). Конфликтите, препятстващи ефективното ваимодействие и приемане на решения се наричат дисфункционални (деструктивни). Трябва да умеете да анализирате конфликтите, да разбирате техните причини и възможните следствия.

Конфликтите могат да бъдат реалистични (смислени) или нереалистични (безмислени).

Реалистични конфликти

Нереалистични конфликти

Причинени от неудовлетворени изисквания на участниците, или непсраведливи, според едната или двете страни, за разпределението между тях на някакви ползи и са насочени към постигането на даден резултат.

Откритият израз на натрупаните негативни емоции, негодувание, враждебност, т.е. остро конфликтно взаимодействие става средство не за постигане на конкретен резултат, а самоцел

———————————————————————————————————————————

Вижте още интересни статии:

Конфликта – източник на стрес .

КОНФЛИКТЪТ – Съвети към ръководителя .

——————————————————————————————————————————–

Актуални тренинги и обучения по темата:

Агресивните преговори: как да отстояваме интересите си и да казваме ,, не” .

Мъжете и жените-екология на отношенията.