konflikt i stres

Има основателни причини да се смята, че вътрешната агресия е най-сериозната опасност, която застрашава човечеството в съвременните условия.

K. Lawrence

Допълнителен източник на стресовите ситуации са конфликтите,които ни обкръжават в ежедневния живот. Правилното управление на конфликтите не само намалява вероятността от възникването на негативни емоции и разрушително вътрешно състояние, но и помага за повишаване на ефективността на собствената дейност ( конструктивното разрешаване на конфликта може да служи  като източник на развитие).

Неефективното поведение на по-голямата част от хората в конфликтни ситуации най-често се обяснява с неумението да изберат правилна стратегия на поведение. Нашите представи за конфликта и отношението към него се формират още в детството под влияние на семейството и неговите традиции, и други елементи на социалното обкръжание.

Набор от поведенчески стратегии в конфликта могат да бъдат представени във вид на следната схема, едната ос на която отразява нивото на постоянство, а втората грижа за отношенията. Стратегиите на поведение в ситуация на конфликт предполагат:

Конфронтация – пряко стълкновение и използване на силови методи за разрешаване на конфликта.

Избягване – избягване на борбата, опит да си представиш, че конфликтът не съществува.

Приспособяване – признание за поражение заради запазване на отношенията ( отстъпка).

Компромис – обмен на отстъпки, за да се постигне приемливо споразумение.

Сътрудничество – съвместна работа на двете страни за взаимното удовлетворение на интересите.

Понякога, за постигане на своите цели в ситуация на конфликт, поради липса на обективни ресурси, човек е способен да прибегне до косвен натиск, или манипулация. Манипулацията е преднамерен и скрит натиск от страна на друго лице за преживяване на определени състояния, приемане на решения и изпълнението на действия, необходими за постигане целите на манипулатора. Манипулатора побеждава не със сила, а с хитрост и издръжливост. Неговата задача е да принуди човек да направи нещо нужно, но така, че човек да си мисли, че той сам е решил това, и не под заплахата на наказание, а по своя добра воля.

Изборът на стратегия на поведение в конфликт зависи от личните характеристики на лицето, от неговите вътрешни нагласи, както и от наличието на обективни ресурси. Важна характеристика на човешката личност в ситуация на конфликт е конфликтоустойчивостт. Тя включва няколко компонента ( някои от които вече споменахме).

 

КОМПОНЕНТИ НА  КОНФЛИКТОУСТОЙЧИВОСТ

ВОЛЕВИ КОМПОНЕНТ

Способността на човек съзнателно да контролира и управлява себе си, своето поведение и състояние. Важно умение е регулирането на своята емоционална възбуда.

Необходимите качества / способности:

 • Толерантност;
 • Търпимост към чуждото мнение, несъгласие с другите;
 • Самообладание;
 • Самоконтрол.

Методи: техники на саморегулиране.

КОГНИТИВЕН КОМПОНЕНТ

Способност да се анализира ситуацията. Невъзприемчивост към провокативните действия на противника.

Важно умение: Анализ на ситуацията.

Необходимите качества / способности:

 • Способност да се определи началото на предконфликтната ситуация;
 • Анализ на причините за конфликта;
 • Способност да се сведе до минимум изкривяването на конфликтната ситуация, личността на опонента и своето поведение;
 • Приемане на конструктивни решения;
 • Способност за аргументации и цивилизован дебат в спора.

 

Методи: Асертивно поведение.

МОТИВАЦИОНЕН КОМПОНЕНТ

Насоченост  на съвместно търсене на начини за разрешаване на конфликти.

Важно умение: Фокус върху сътрудничеството. Необходимите качества / способности:

 • Стремеж за решаване на проблема;
 • Възможност за преразглеждане на отстояваните  интереси, в зависимост от променящите се обстоятелства.

ПСИХОМОТОРЕН КОМПОНЕНТ

Коректност, яснота на действие в конфликтни ситуации.

Необходимите качества / способности:

 • Способност за контрол на тялото.
 • Управление на жестове и мимики.
 • Способност за контрол на позата, положението на ръцете.

 

Особено остра е човешката реакция на манипулация.

Как обикновено реагираме на манипулация? Чустваме се като „ бик, който водят към арената“, тихо се ненавиждаме за това, че се съгласяваме с това, което не искаме, силно ненавиждаме този, който издига манипулативните аргументи. За демострация можем да изберем човек и да му кажем манипулативна гадост. Например: „ Госпожице, вие сте толкова красива, особено днес. Мисля, че ще успеете да се харесате на администрацията и да ми издействате един проектор, той толкова много ми трябва.“

Гледаме в лицето как реагира. Какво се случва с човек? Какво ли иска това момиче да ми отговори? И така, първо – объркване, транс. И след това – реакция, която води до конфликти! Именно защото това е най-естествената реакция, да удариш в лицето манипулатора веднага, или след като сте попаднали в капана. Ефективното протипоставяне на манипулативното действие се нарича Асертивно поведение.

Асертивно поведение е поведение, което позволява неагресивно да отстояваш себе си ( не оправдание, агресия или удари). Това е уверена позиция на човек, готов конструктивно да защитава своите интереси.

Етика на увереното поведение – увереното поведение може да се разглежда като най-малко засягащ интересите на другите хора метод на комуникация, създаващ възможност на неагресивно и социално компетентно самоуважение. Например,  ситуация на конструктивен отказ на необоснована молба/искане или упрек.


——————————————————————————————————————————

Вижте още интересни статии:


КОНФЛИКТЪТ – Съвети към ръководителя.

Как да критикуваме без да нараняваме?

————————————————————————————————————————————————————–

Актуални тренинги и обучения по темата:

Управление на стреса и работа в екип.

Управление на емоциите. Тренинг за емоционален самоконтрол.