Проксемика – пространственно-териториалното значение на общуването

Проксемиката (проксима – от латински близост) изразява пространственно -териториално значение на общуването. Терминът е въведен в средата на 20 век за да изрази начина, по който индивидът използва и организира пространството и как то действа на емоционалното му състояние.

proksemika_1Проксемиката може да разглеждаме като физическа територия (разположение на предметите спрямо нас в пространството) и лична територия (дистанцията, до която допускаме други индивиди)
Личната територия зависи от това с кого общуваме.
Най-общо можем да разграничим четири пространствени зони – интимна, лична, социална и публична.

 

Интимната зона е близка интимна – от 0 до 15 см и далечна интимна – от 15 до 50 см. Тази зона е най-важна за всеки индивид и затова той най-често защитава нея. В нея се допускат само емоционално най-близки същества – роднини, интимни партньори, приятели.

Личната зона също е близка лична – от 50 см до 75 см, където все още е налице физически кон¬такт (докосване, ръкостискане, подаване на предмети), и далечна лична зона – от 75 см до 1,20 м, където може да се осъществява доверителен разговор, но без физически контакт.

Социалната зона е пространство, до което допускаме делови партньори или непознати, с които се налага да общуваме. На близката социална зона – от 1,2 м до 2,1 м – те са по-неформални, докато на далечната социална зона – от 2,1 м до 3,6 м – по-формални.

Публичната зона е над 3,6 м. Използваме я когато сме пред група от хора, отнася се за лектор, артист, политическа личност.

proksemika-2Колкото по-близки са взаимоотношенията между хората, толкова по-навътре в зоните си те могат да навлизат. Типичен пример са интимните отношения – колкото по-малко е разстоянието между хан¬шовете на двама души, толкова по-интимни са взаимоотношенията между тях. Разбира се има и изк¬лючения. Например, присъствието на място, претъпкано с хора, като автобус, концерт и др. налага фи¬зически контакт с непознати, но поради нежелано навлизане в близка зона индивидът по невербален начин показва своето неодобрение.
Това е и едно от обясненията за гневно и агресивно поведение на тълпата. Поради навлизане в чуждо пространство всеки от тълпата става гневен и враждебен, което често води до конфликти между членове на тълпата, между тях и други индивиди. Поради това първа задача на полицията е да разпръс¬не тълпата, за да може всеки индивид да възвърне личното си пространство, а оттам и емоционалното си равновесие..

proksemika-3

Още актуални теми:

——————————-

Актьорски техники (Актьорско майсторство)

Mикромимика(част2)

Обучение:

Тренинг ,,Time Management“ – Управление на времето

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проксемиката (проксима – от латински близост) изразява пространственно -териториално значение на общуването. Терминът е въведен в средата на 20 век за да изрази начина, по който индивидът използва и организира пространството и как то действа на емоционалното му състояние.

Проксемиката може да разглеждаме като физическа територия (разположение на предметите спрямо нас в пространството) и лична територия (дистанцията, до която допускаме други индивиди)

Личната територия зависи от това с кого общуваме.

Най-общо можем да разграничим четири пространствени зони – интимна, лична, социална и публична.

Интимната зона е близка интимна – от 0 до 15 см и далечна интимна – от 15 до 50 см. Тази зона е най-важна за всеки индивид и затова той най-често защитава нея. В нея се допускат само емоционално най-близки същества – роднини, интимни партньори, приятели.

Личната зона също е близка лична – от 50 см до 75 см, където все още е налице физически кон­такт (докосване, ръкостискане, подаване на предмети), и далечна лична зона – от 75 см до 1,20 м, където може да се осъществява доверителен разговор, но без физически контакт.

Социалната зона е пространство, до което допускаме делови партньори или непознати, с които се налага да общуваме. На близката социална зона – от 1,2 м до 2,1 м – те са по-неформални, докато на далечната социална зона – от 2,1 м до 3,6 м – по-формални.

Публичната зона е над 3,6 м. Използваме я когато сме пред група от хора, отнася се за лектор, артист, политическа личност.

Колкото по-близки са взаимоотношенията между хората, толкова по-навътре в зоните си те могат да навлизат. Типичен пример са интимните отношения – колкото по-малко е разстоянието между хан­шовете на двама души, толкова по-интимни са взаимоотношенията между тях. Разбира се има и изк­лючения. Например, присъствието на място, претъпкано с хора, като автобус, концерт и др. налага фи­зически контакт с непознати, но поради нежелано навлизане в близка зона индивидът по невербален начин показва своето неодобрение.

Това е и едно от обясненията за гневно и агресивно поведение на тълпата. Поради навлизане в чуждо пространство всеки от тълпата става гневен и враждебен, което често води до конфликти между членове на тълпата, между тях и други индивиди. Поради това първа задача на полицията е да разпръс­не тълпата, за да може всеки индивид да възвърне личното си пространство, а оттам и емоционалното си равновесие..