workshop-training-center

 

Каква е разликата между уоркшоп, семинари, курсове, конференции, симпозиуми, работни групи, кръжоци или лаборатории? Играе ли той въобще накаква роля?

На първо място ще разгледаме следния въпрос, който е много важен: участниците в уоркшопа трябва да знаят как ще преминава обучението, колко те могат да повлияят на него  какво да очакват от  водещият.

Ако ние използваме неточни понятия,  както  се случва в „курсове“ или „семинари“ могат да възникнат недоразумения. Можем също да дезориентираме учащия, ако наречем уоркшопа информационно мероприятие. Днес все повече хора са настроени към получаване на допълнително образование и повишаване на квалификацията. Ето защо, ние трябва внимателно да избираме наименованията на мероприятията, за да могат участниците да имат представа за степента на своята заинтересованост от работата, тогава те ще могат да се настроят вътрешно на определен тип обучение, и ние ще избегнем недоразуменията.

По какво се различават споменатите по-горе обучения?

Уоркшопа ние определяме като интензивно учебно мероприятие, на което участниците се учат преди всичко благодарение на своята собствена активна работа. Дори необходимите теоретични “петна” обикновено са кратки и играят незначителна роля. Акцентът е върху получаване на динамично знание. Участниците могат сами да определят целта на обучението. Те разделят с водещия отговорността за своя учебен процес.

Запознайте се с дефинициите, предложени от хора, които са участвали в уоркшоп под названието „Как се провежда Уоркшоп?“.

И така, уоркшоп, това е:

  • Учебна група, помагаща на всички участници в края на обучението да станат по-компетентни отколкото в  началото.
  • Учебен процес, в който всеки взема активно участие.
  • Учебен процес, по време на който участниците научават много един от друг.
  • Тренинг, резултатите на който зависят преди всичко от приноса на участниците и в малка степен от знанията на водещият.
  • Учебен процес, на който в центъра нa вниманието са преживяванията на участниците, а не компетентността на водещият.
  • Възможност да открият за себе си, какво знаят и умеят повече, отколкото са мислели досега, и да научат нещо от хора, от които не са очаквали.

Ако вие самите сте в началото на уоркшопа предложете на  участниците да намерят определение на тази форма на работа и ще получите широк спектър от отговори. Още по-важно е да получите представа за това, какво очакват участниците.

Продължителността на уоркшопа е различна. Има мини-уоркшоп, продължаващ 1 час, но времето на повечето от тях се колебае между половин ден и седмица. Най-важната му характеристика е разнообразието. Всеки добре организиран уоркшоп предполага съвкупност от различни методи, които активират участниците, правейки ги не само слушатели. Може да се каже, че на уоркшопа се учат посредством получаване на актуален опит  и лични преживявания, което се постига много по-лесно в група, отколкото в индивидуално обучение.

——————————————————————————————————————————–

Още интересни статии по темата:

ТРЕНИНГЪТ – различното обучение .

Как решават в Google кой и на какво да научат?

——————————————————————————————————————————-

Актуални тренинги и обучения:

Тренинг ,,Time Management“.

СТРЕС МЕНИДЖМЪНТ – Управление на стреса и работа с различните психични състояния .