Почти една трета от интернет гиганта Google участва  в различни образователни програми. Как решават в Google кой и на какво да научат?

Само през 2011 год. компанията Google е наела 8000 нови сътрудника – това е най-значителното попълнение на щата за цялата история. „ Опитни мениджъри, идващи в Google от други компании често изпитват затруднение. Нашата култура предполага, че пълномощията се определят от богатството на идеи и умението да убеждаваш, а не на формалните наименования на длъжности“ – подчертава Карън Май, вицепрезидент на Google по развитие на лидерство и способности. Решенията за повишаване на сътрудниците в длъжност нерядко се приемат въз основата на консенсус между колеги и началници. И служещите не трябва да се подчиняват на ръководителите, само защото те стоят на по-високо ниво в корпоративния ранг. Този модел коренно са различава от ситуациите в повечето традиционни корпорации, където ръководството се осъществява на йерархичен принцип: от горе на долу. „ При нас много по-голяма роля играе убеждението, в компанията работят само истински светли умове – казва Скот Ледерер, бивш служител на Google, който напусна компанията през миналата година. – Ако искате за вас да направят нещо, трябва да докажете своята правота“.

За да се помогне на новите лидери да се адаптират, те се изпращат на обучение, например на специален курс, където мениджърите се учат на по-тънки способи да осъществяват своето влияние. Това и много други обучения, сътрудниците на Google преминават в рамките на програмата Google EDU.

Google EDU е проектирана по нов начин, за да се формализират процесите, свързани с обучението и развитието на персонала. Програмата се основава на анализ на данни и други инструменти за оптимизиране на учебния процес в съответствие със задачата за подобряване на рентабилността.

За миналата година в учебните програми са били въвлечени повече сътрудници, отколкото за всеки друг период – примерно една трета от щата на корпорацията, около 33100 човека по цял свят. Безпрецедентно голям брой обучения са проведени и в самата компания. Междувременно,  да се постигне ефективно корпоративно обучение не е лесно. Специалистите обясняват, че самите обучения не са достатъчни –необходимо е също получените знания и навици сътрудниците да прилагат в ежедневната си работа. “Често служителите напуснат занятията, впечатлени от усвоеното, но след това се връщат на работа и продължават да работят както обикновено” – каза професор Дейвид Брадфорд, директор на развитие на лидерски умения в Станфордския университет.