Продажби

11Sep 2013

Съществуват множество деления на хората на психологически типове, има няколко типа клиенти …

12Jun 2013

Работата с възраженията е естествена част от работата с клиентите. Ако в клиента се появят възражения, значи …….

12Dec 2012

За провеждането на успешна презентация ще разгледаме няколко метода за увеличаване силата на презентацията…

25Nov 2012

Ако вашият клиент проявява следните признаци на поведение, както вербални, така и невербални, значи е дошло време да действате….

20Nov 2012

Статия за това, защо е толкова важен такъв етап в работата с клиентите, като Първия контакт, а също основните правила за установяване ……..

16Nov 2012

Всяка стока е толкова евтина или толкова скъпа, колкото е оценява купувачът. Неговата оценка зависи най-вече от неговите потребности и мотиви, а също така и доколко аргументите на продавача съответстват на неговите …

30Oct 2012
strahovete

Услугата не е стока, трудно е да се покаже, да се пипне, да се пробва, да се измери и да се разбере колко качествено ще бъде изпълнена. Също така е невъзможно да се даде 100% гаранция, че една и съща услуга ще бъде …