Съществуват множество деления на хората на психологически типове, има няколко типа клиенти ( по-малко или повече общи). Представените по-долу клиенти се характеризират със стандартизирани специфични подходи към всеки от тях. По този начин тази методика има голямо практическо значение – трябва по характерни признаци да се определи типа и да се приложи стандартния подход.

Труден клиент: самоуверен, агресивен, волеви, настойчив.

Подход: спокойствие, добра подготовка, позовавайки се на неговите знания помолете за съвет, проявете настойчивост.

Всезнаещият клиент: самоуверен, скучен, недовоерчив, високомерен, не слуша чуждото мнение.

Подход: помолете за съвет, позовавайте се на неговите знания, покажете сериозни аргументи, позовете се на факти, не се обицдайте, провете настойчивост.

Дружелюбен клиент: весел, общителен, лесно отива на контакт, разговорчив, неорганизиран, обича другите да ги смятат за добър, не цени своето и вашето време.

Подход: бъдете спокойни, дръжте се уверено и приветливо, поддържайте дистанция, напомняйте за работата и времето.

Нерешителен клиент: нервен, подозрителен, неуверен, страхува се да взема решения.

Подход: проявете настойчивост, но не го плашете, позовете се на инструкциите за спазване на правилата, да успокоявате, да подчертаете предимствата на бързото решение.

Бързо реагиращ клиент: много сериозен, скучен, не дава обеюания, отговаря на въпросите с въпрос, внимателно случва.

Подход: задава открити въпроси, говори бавно, не бърза.

Отрицателен мислител: неуверен, страхува се от новото, безпокои се от дреболии.

Подход: отнесете се позитивно, бъдете търпеливи, дайте всички аргументи.

Любител на спора: агресивен, лесно се сърди, избухлив, високомерен.

Подход: проявете търпение, запазете спокойствие, усмихвайте се, подчертавайте общия интерес.

Положителен мислител: умен, уверен в себе си, открит, не се страхува да взема решения.

Подход: бъдете честни, внимателни към всички негови забележки, дръжте се уверено и приветливо.

Не забравяйте, че клиентът може да съчетава в себе си различни стилове!

В зависимост от вашата квалификация, умения, презентации, комуникационни умения и т.н., клиентите могат да променят вида на поведение. Бъдете готови да работите с клиента, отнесете се към него положително, съчетайте интересите на Компанията и интересите на клиента, и винаги ще асоциирате с положителни мислители.

——————————————————————————————————————————-

Още интересни статии по темата:

Преговори за цената .

Възражения .

——————————————————————————————————————————-

Актуални тренинги и обучения по темата:

Тренинг „Ефективната работа с търговските вериги“

Тренинг за супервайзори