Образование

05Apr 2013
workshop-training-center

Каква е разликата между уоркшоп, семинари, курсове, конференции, симпозиуми, работни групи, кръжоци или лаборатории? Играе ли той въобще накаква роля?