Метро Кеш енд Кери България

Корпоративен семинар по Мърчандайзинг в МЕТРО Кеш енд Кери България

 На 20. 02. 2016 г в МЕТРО Кеш енд Кери България беше проведен семинар на тема ,,Мърчандайзингът като инструмент за стимулиране на продажбите‘‘.

 Мърчандайзингът днес е една от ключовите BTL-технологии за повишаване ефективността на продажбите.

Във връзка с това на семинара беше отделено специално внимание на психологическите аспекти в мърчандайзинга, основните закономерности определящи поведението на потребителя и инструментите за въздействие в търговията на дребно.

Основната задача на обучението е да преобразува получените знания в реален резултат за компанията. Затова по време на семинара участниците изпълниха практически задачи, което позволява бързо да усвояват знанията и да ги интегрират в работата си.

Като резултат от обучението участниците ще познават икономическите и психологическите фактори лежащи в основата на поведението на купувача в търговията на дребно, методите за въздействие върху купувача и ще могат: да анализират фактори, определящи поведението на купувача в конкретен формат на търговията и да изграждат в съответствие с тях мероприятия за успешно функциониране на търговските обекти.

Семинарът бе проведен от автора на програмата Йордан Ангелов – ръководител на Тренинг център АйДжей ( Training Center IJ )

.

Какво е корпоративен тренинг и как се провежда? Последвайте линка и ще отговорим веднага.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *