Фирмено Обучение на фирма Линде Газ България

Фирмено обучение на тема: ,,Тайм мениджмънт – управление на личната и корпоративна ефективност.“


На 29. 10. в Парк-хотел Арбанаси се проведе с търговския екип на Линде газ България ЕООД двудневен тренинг на тема ,,Тайм мениджмънт – управление на личната и корпоративна ефективност.“

Тайм мениджмънт – това е методика за правилна организация на времето и като резултат, подобряване на ефективността при използването му.

firmeno obuchenie

Целта на тайм мениджмънта е установяването на определени взаимоотношения с времето и грамотното му разпределение. Много хора смятат, че в това няма нищо сложно и че всеки човек е в състояние да управлява времето си. Но практиката показва друго…

На тренинга ,,Управление на времето‘ беше формулирано това, което се усеща интуитивно, както и много други нови инструменти. Голямо внимание се отделяше на скритите резерви, които могат да се превърнат в приход за фирмата.

Особен интерес предизвика конкретната оценка на времето и делението на производителност и непроизводителност.

Упражненията които направиха участниците по време на тренинга:,,Азбуката на успеха‘‘, ,,Приоритети‘‘, ,,Матрицата на Айзенхауър‘‘, ,,Хронометраж на работното време‘‘и др. показаха на практика, че умелото управление на времето може да увеличи ефективността на работата почти двойно.

В края на тренинга бяха поставени задачи, които дават възможност получените знания и умения да се закрепят и да станат навици.

Какво е корпоративен тренинг и как се провежда? Последвайте линка и ще отговорим веднага.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *