(Печелившата комуникация)

Еднодневен семинар с практическа насоченост

Уважаеми колеги!

Каним Ви да вземете  участие в специализираният семинар ,,Управление на репутацията“. В програмата Вие ще узнаете как правилно да създадете антикризисни комуникации, как правилно да построите репутацията на корпоративният бренд, какви технологии за профилактика на конфликтите и кризите съществуват. Освен това вие ще получите много нова и интересна практическа информация и огромен заряд положителни емоции!!!

Цел на семинара:

Въвеждане на случателите в същността, технологията и техниките  на успешната публична комуникация. Получаване на знания в областта планиране и реализация на програми за управление на репутацията и създаване на имиджови стратегии. Придвижване и позициониране на компанията чрез имиджови и оперативни похвати.

Резултат от участието в семинара:

Участниците в семинара ще получат обширен обем практически знания в областта формиране репутацията на компанията.  Преподавателски методически материали. Сертификат за преминало обучение.

Аудитория:

За ръководители и сътрудници в структурни отдели за връзки с обществеността(PR), маркетинг, реклама и пресслужби на държавни и търговски организации.

Методи на водене:

Мултимедия, дискусии, консултации Обучението е наситено с разнообразни примери от  практиката.

Основни теми на семинара:

1. Обективната потребност от публична комуникация – какво се случва, когато тя липсва. Тенденции в социалната среда, които обуславят нарастващата й роля.

2. Общественото мнение – социален капитал за реализация на всяка политика.

3. Социален контекст и имидж. Управление на имиджа като организирана система
от представи.

4. Медийна политика и политика на медиите.

5. Основни техники на публичната комуникация.

6. Нейминг-ефект или за възможностите на езика да поражда определени чувства и  нагласи.

7. Комуникация  в  кризисна ситуация.

8. Гафовете в комуникацията и как да ги преодоляваме, ако все пак се появат.

 

Допълнителна информация
Лектор  Проф. Здравко Райков
Цена (група) Поискай оферта
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 8-16
Програма Адаптивна
Продължителност Еднодневен /8 ак.часа/
Сертификат Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходящ тест, Вие имате възможност да получите сертификат.

 

Вижте още …