Едномесечен дистанционен тренинг.

IT prodagbi

Уважаеми колеги!

Тренинг  център АйДжей представя на Вашето  внимание  методика  за продажба на  корпоративни IT, телекомуникационни и инженерни системи и решения, а също така и съпътстващите ги услуги.

Методиката подробно разглежда класическите етапи на директните продажби:

  • Търсенето на потенциалните клиенти;
  • Установяването на контакт;
  • Изясняване на потребностите, подготовка и презентация на предложението;
  • Съгласуване на цените и условията на взаимодействие;
  • Преодоляване на възраженията и завършване на сделката;

Всяка стъпка  разглежда подробно задачите, общите подходи за тяхното решаване и конкретните действия,  които трябва да се предприемат.

При това на всеки етап се анализират трите класически ситуации,  характерни за продажбата на IT, телекомуникационни и инженерни системи и  решения, а именно:

  • Участие и спечелване на търгове/конкурси/ за доставка на оборудване или решения;
  • Активна продажба на продукт, който е нов за клиента;
  • Продажба на ,,ъпгрейд“ – обновяване или замяна на система или услуга, която е налична при клиента;

Методиката е полезна,  както за служителите,  които се занимават с  непосредствено с продажбата  в качеството си на продавачи или ,,сейлове“, така и за техническите специалисти, проектанти – ,,пре-сейлове“.

От гледна точка на структурата  методиката се състои от четири части:

Първата част е уводна и съдържа общите предварителни нагласи: кои сме ние, какво и на кого продаваме, а също така и как правим това (типичните задачи при продажба и ситуациите, в които се проявяват, базовите стратегии на поведение във всяка една от тях и общата структура на процеса).

Втората част разглежда подготовката за продажба. Акцентирано е на анализа  на търговското предложение, съставяне на списък с потенциални клиенти, избор на целева организация, предварителен  анализ и планиране на продажбите.

Третата част изцяло е посветена на установяването на контакт с клиента, като много важен и сложен етап в продажбата. В нея се разглеждат въпроси като търсенето и намирането в организацията на потенциалния клиент лицето/лицата/, които вземат решение по нашия въпрос, установяването с тях на съдържателен и психологически контакт – формиране на благоприятно първо впечатление за себе си и създаване на базов интерес към сътрудничеството като основа на бъдещите преговори.

И накрая четвъртата част описва продажбата като взето решение: анализ на съответните потребности или на текущата ситуация при клиента, подготовката и подаването на търговското предложение/офертата/, съгласуването на цените и условията на сътрудничество, преодоляване на възможните възражения и съпротивлението на клиента и завършването на преговорите.

Всяка техника или стратегия по възможност е  подкрепена с конкретен пример от бизнеса. Тези примери за взети от най-различни области и не са свързани с конкретен продукт или услуга. Това е направено съзнателно. Първо, спектърът на решенията и услугите, които се отнасят към сферата IT, телекомуникационни или инженерни системи е толкова голям и разнообразен, че просто е невъзможно да се опише всяко едно от тях.

По такъв начин методиката е универсална и в същото време се съобразява със спецификата на продажба в различните направления.

Раздел: Обучения

Поръчайте обучение ТУК !

——————————————————————————————————————————-

Още интересни статии по темата:

Преговори за цената.

Умение за решаване на конфликти – подход „Печеля – Печелиш“

——————————————————————————————————————————–

Още актуални тренинги и обучения по темата:

Тренинг за супервайзори.

Съвременни методи за прогнозиране и финансиране на продажбите .