Как работи гласът ?

tehnika-na-rechta

  1. Нека да проследим за нашето речево поведение при общуването.

Общуването започва с импулса, който се придава чрез гръбначния мозък към нервните окончания, регулиращи мускулите и привеждащи в движение органите на речта. Енергията на импулса, неговото по-голямо или по-малко напрежение, ще зависи от стимула, който поражда този импулс. Да предположим, че някой Ви казва: „ Добро утро!“. Ако Вие виждате този човек всеки ден и той Ви е безразличен, стимула ще бъде незначителен. Това предизвиква слаб ответен импулс и минимално изменение в дишането. Мускулите на гърлото в минимална степен ще участват в процеса на вибрации за „дежурния отговор“. Ако Вие много обичате този човек, то срещата с него ще бъде съществен стимул и ще възбуди Вашите емоции. Чрез нервните окончания в слънчевия сплит Вие ще почувставате изгаряне. Вашето дишане живо ще откликне , и на свой ред ще предаде енергията на гласовите струни, предизвиквайки „вибрационен танц“ чрез резонаторите. Това ще преобрази Вашия глас за отговора, съответстващ на Вашите чувства.

И така, съществува голямо разнообразие на външни импулси-стимули и вътрешни реакции. Тези импулси ще бъдат рефлексите, предизвикващи движението на мускулатурната реч.

2.  Сигналът  от импулса приема дишането. Това означава, че всички мускули по цялата дължина и обем на тялото преминават в необичайна координация на движението. Разширява се гръдната клетка, диафрагмата се свива,стомахът  се отпуска, червата се разместват.Създава се пространство за разширяване на белите дробове, което позволява на въздуха да се абсорбира, а след това и да се издиша.

3.  Третата степен на описвания процес е когата дишането, на свой ред предава импулс на гласовите струни. Фактически, процесите, произтичащи в дихателната система и в гръкляна са едновременни. Импулса, привеждащ в движение дихателната мускулатура, стимулира и мускулите на гръкляна. Гласовите струни се разтягат така, че ставайки препятствие за дишането започват да вибрират.

Мекото налягане на дишането , срещащо на пътя си сравнително отпуснати връзки предизвиква бавна вибрация, ражда низкочестотен звук. Силното налягане на въздуха среща голямо съпротивление от натегнатите гласови връзки , а високата честота на колебания на връзките придава на звученето определена височина. ( Връзките сами по себе си не са мускули, а мембрани. Тези мембрани са обкръжени с хрущяли. Мембраните се скъсяват и удължават.Свиването на мускулите на мембраните е резултат от действието на мозъчните импулси върху тях и предизвикват вибрации. Дължината на мембраните е от 30 до 50 мм.

4.  Първоначално вибрациите на звука не са по-различни от вибрациите на пиано, от ударите на чукчето по струните, когато няма нещо  за усилване на звука. Когато дишането предизвика вибрациите на гласовите връзки , тези вибрации се отразяват в гръкляна, който е обкръжен с с хрущяли и служи като усилвател.

5.  И накрая, на петото стъпало на този психофизически процес ще погледнем на човешкия глас, като на музикален инструмент. Вибрациите се усилват с резонатори.

tehnika-na-rechta-glas


——————————————————————————————————————————

Още интересни статии по темата:

Актьорски техники (Актьорско майсторство)

Здравословна храна по време на стрес.

——————————————————————————————————————————

Актуални тренинги и обучения по темата:

Техника на речта.

Публичната реч .