Следното упражнение е изключително важно за решаването на задачи свързани с промяната на поведението и разширяването на възможностите при работата на актьора върху себе си.

licemerie

Упражнение  – «Въображение и внимание»

Основният  материал за човешката дейност е въображението. От въображението човек получава задачи, отработва бъдещото си поведение, чрез въображението  може да влезе в подсъзнанието си  и да получи отговор на всеки въпрос, когато е в затруднена ситуация, чрез въображението човек може да отработи всякакво ново поведение, когато чувства трудност пред настоящето, нестандартни постъпки.

И сега в 21 век, ако попитаме всеки човек на улицата  „Какво е въображение?“, то, най-честия отговор ще бъде: „Това е, когато аз виждам нещо със затворени очи….“. Малко хора знаят, че това е много мощна функция, много мощен информационен канал за връзка на съзнанието с подсъзнанието.

С помощта на това упражнение може да решавате две жизнено важни неща.

Актьорско майсторство.

Първо – да получавате от подсъзнанието отговор на всеки грамотно зададен въпрос. Обикновенно, когато човек е в затруднено полжение, той преживява, вместо да се успокои и спокойно да попита подсъзнанието на принципа на народната поговорка „Почукайте и ще ви отворят“. За да зададете грамотно въпроса: ,, Какво е необходимо да се направи в тази ситуация?“,,, Как трябва да постъпим по отношение на този човек?“. След това малко почакайте и ще получите отговор, точен план за вашето бъдещо поведение.

Още актуални теми:

——————————-
Как да задавате въпроси,  които да доведат до завързване  на разговор?

Mикромимика(част1)

Обучение:

Основи на актьорското майсторство