“Психологическа  защита и копинг-поведение”

Водещ семинара – проф. Марин Роглев дмн

Този специален курс е за тези които работят с двата основни източника на стрес – другите хора и информацията. Програмата е подходяща  за психолози, ръководители, мениджъри, журналисти, както и представители на други професии, чиято работа е свързана с емоционални натоварвания.

Известно е, че прекомерният стрес снижава рязко ефективността на всяка сложна дейност, като намалява точността, скоростта и креативността на мисленето.

В такъв случай какво трябва да прави човек?

В променливият и непостоянен съвременен свят и особено в бизнеса, да се избегнат стресовите ситуации е практически невъзможно.

Изходът е:

 1. Да се научим да управляваме своят стрес, като лесно променяме нивото му в зависимост от текущите задачи;
 2. Да се научим да управляваме своето психично състояние, ако не сме успели да избегнем стреса.
 3. Умението бързо да се възстановяваме след натоварвания.
 4. Да повишим своята стресоустойчивост

Програмата на семинара  ” Психологическа  защита и копинг-поведение” е насочена към решаването на тези задачи. Особеността на курса е в това, че е основан върху практическият опит, натрупан от професионалистите. В него са включени уникални методики за повишаване на психологическата устойчивост и управление на стреса използвани в съвременният спорт, в традициите на източните бойни изкуства и подготовката на сътрудниците от специалните служби.

Програмата  представлява обучаваща система, която помага не само за повишаването на стресоустойчивостта, но и получаване на умения за бързо избавяне от стресовото напрежение. Това е специален антистресов комплекс, който защитава от стресовите  фактори във всяка една ситуация.

Цел на семинара:

Целта на семинара е усвояването от участниците на комплексна технология за управление на стреса, както и повишаване нивото на своята стресоустойчивост. Това ще им позволи да разширяват своята ,,работна“ зона и да избегнат много грешки в дейността си.

Какви навици и умения могат да  придобият участниците в семинара:

 • Умението да се управлява стресовата ситуация и способността да се избегне стреса.
 • Умението да се ,,загаси“ вълнението преди отговорни мероприятия (доклади, публични изяви и т.н.)
 • Способността бързо да се възстановява след стресова ситуация.
 • Възможността за кратко време да възстановява силите и да вдигне енергетиката на тялото.
 • Умението спокойно да решава неотложните задачи в условията срочност и напрежение.

Програмата на семинара:

Източници и механизми на стреса. Методи на стрес-мениджмънта. Лична програма за защита от стреса.

 • Стрес: психологически понятия и физиологически смисъл
 • Съвременни представи за механизмите на стреса
 • Стресови фактори. Симтоми на хроническият стрес
 • Праг на стреса, възприетият контрол, индивидуалните характеристики на личността
 • Позитивното мислене и вътрешната реч.
 • Жизнените ценности и защитата от стрес
 • Отношението към грешките и постиженията
 • Стратегии на поведение в стресови ситуации
 • Дихателни и двигателни техники, техники на релаксация
 • Визуална психотехника и корекция на стресовите състояния

Психологическа и емоционална защита

 • Емоции и емоционална реакция
 • Общи сведения за психологическата защита
 • Механизми на защита
 • Методи за диагностика
 • Хронология на формиране на психологическите защитни механизми
 • Защитни поведенчески реакции
 • Методи за диагностика и корекция
 • Техники и методи за регулиране на  емоциите

Копинг-поведение:

 • Класификация на копинг-стратегиите
 • Базови стратегии и стилове
 • Ситуативен копинг
 • Личностен и средови копинг – ресурси, методи за диагностика
 • Предпочитани копинг-стратегии на субекти с различно ниво на жизнена устойчивост
 • Копинг-стратегии при невротични разстройства

Като резултат участниците получават сертификат за преминал семинар, както и навици и знания необходими в работата на всеки психолог и педагог.

 

Допълнителна информация
Лектор  проф.Марин Роглев дмн
Цена (група) Поискай оферта
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 8-16
Програма Адаптивна
Продължителност Еднодневен /8 ак.часа/
Сертификат Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходящ тест, Вие имате възможност да получите сертификат.

 

Вижте още …