Длъжностните характеристики, такива, каквито трябва да бъдат

Длъжностните характеристики, такива, каквито трябва да бъдат

Кога и защо са необходими длъжностните характеристики?

За малкият бизнес ( компании до 20 човека) най-подходяща е простата форма на поръчване – това е разработка на длъжностни характеристики.

Не винаги е ясно кой от персонала за какво отговаря?

Служителите си прехвърлят един на друг отговорностите?

Взаимодействието между подчинените изискват вашата постоянна намеса?

Искате да се отдалечите от делата и да наемете директор?

Планирате развитие, ръст на компанията?

Много мениджъри са заинтересовани от това, в компанията да има работещи длъжностни характеристики. Какво дава това?

 • Всеки знае кой за какво отговаря.
 • Веднага още при назначаване на служителя, той вижда „правилата на играта“.
 • Може по-обективно да се оцени работата на служителя.
 • Намалява се срока за навлизане в длъжност.
 • Отстраняват се много пропуски в работата.
 • Подобрява се взаимодействието между служителите.
 • Повишава се дисциплината.
 • Компанията може да расте.

Това е вярно, но само отчасти: всичко това ще бъде, ако длъжностни характеристики са съставени правилно. Длъжностните характеристики изтеглеги от интернет са безполезни.

Сравнение

Длъжностна характеристика

Ние ви предлагаме да имате длъжностни характеристики, които работят!

Ред на работата:

 1. Беседа със заявителя – за какви цели се съставят инструкциите, какво е важно за заявителя. Специалиста пътува към вас.
 2. Изучаваме наличните документи (ръководство, процес, технология, записки, статус и т.н.).
 3. Правим анкета на работника, неговия ръководител, и хората, с които работника взаимодейства. ( ако това е инструкция на работник, за младши служители – анкетираме само ръководителя). На базата на това ние идентифицираме всички важни точки, които трябва да бъдат включени в инструкциите.
 4. Съставяме инструкциите.
 5. Предаваме инструкциите. Инструкцията още веднъж се съгласува с работника, неговия ръководител и Заявителя. Плащането се извършва след доставката.
 6. Правим всички корекции в зависимост от вашите желания и изпращаме готовата инструкция по електронната поща ( обикновено при предаване възникват желания нещо да се допълни или коригира).

Гаранция за качество на работата. Обърнете внимание, вие плащате само след като видите резултата! ( 2-3 инструкции ви се представят в разпечатан вид, за да се убедите в качеството на работата).

Инструкциите за директорите или специални експерти е по-висока, за средните служите е по-ниска ( при заявка на няколко инструкции има отстъпка).

Минимална поръчка. Обикновено се поръчват инструкции за повече длъжности в компанията, не може да се поръча само една инструкция.

За 5-8 длъжности, обикновено поръчката се изпълнява за една седмица.

Допълнения:

Показатели

Могат да бъдат разработени показатели за оценка на работата за всеки сътрудник.

Подробна инструкция

Ако имате работник, който изпълнява специална, уникална или рядка работа, вие можете да поръчате за тази длъжност подробна работа. В този случай работата ще бъде изучена подробно и създадено детайлно ръководство, как да се изпълнява.

 • Вие по-малко зависите от конкретния работник.
 • Вие по-лесно ще оцените работата на този сътрудник.

Бизнес-процеси (опростен запис)

При създаване на длъжностни инструкции се провежда изследване на бизнес-процесите и съставяне на схеми на бизнеса, схеми на документооборота и матрица на отговорностите. Тези документи вие можете да получите с отделно заплащане (но се съставят във всички случаи за всички служители на вашата компания).


Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?