За провеждане на успешна презентация трябва да се помнят три основни правила:

  1. Първо продай себе си. Този постулат съответства на създаването на стабилен имидж: акуратен външен вид; скъп, с вкус подбран костюм; несуетливи маниери на поведение; качествено изпълнена визитка; скъпи аксесоари. Отношението към  вашите партньори ще бъде право проворционално на вашата самооценка.
  2. След това продай компанията си. Разкажете за силните страни на вашата компания ( история на произход, бренд, портфейл, регионална  мрежа, динамика на развитие) и подкрепете  думи си със статистика.
  3. Продай продукта. Вашата реч трябва да бъде построена по такъв начин, че веднага да стане ясна основната идея. Подкрепете с аргументи, факти и цифри. Прогнозирани разходи и очакван ръст на приходите. В края трябва да бъдат направени изводи.

 

За ефективна двустранна комуникация е необходимо да се придържате към следната динамика за провеждане на презенатцията:

 

1-      Говорене. Използвайте достъпен език. Ако използвате специфични думи, това  създава образ на професионализъм, но не забравяйте веднага да обясните използваните термини на „езика на клиента“.

Логично построявайте казаното. Поднесената информация трябва да бъде насочена към постигане на целите.

-Отчитайте индивидуалните особености на темпото на речта на клиента.

Говорете ясно. Много ефективен способ да избегнем недоразуменията е да говорим ясно. Избягвайте общите думи, такива като: голям, малък, бърз, бавен. Заменете ги с по-точна информация.

Избягвайте думи и оценки, които са спорни. Думите “уникални”, “красиви”, “невероятно”, “велики” се класифицират като банални думи. Използването на суперлативни прилагателни „ най-добрия, най-богатия“.

-Направете резюме. По време на презентацията, акцентирайте вниманието на клиента върху ключовите момети от предложението ( ползите), а в края направете извод, потвърден с цифри (диаграми, статистика, документи).

 

2.Питане.

Попитайте за становището / Провокирайте към разказ/ Предложете да ви задават въпроси.