Опазването на околната среда е една от най-обсъжданите тематики в световен мащаб. Всяка година компаниите отделят огромни бюджети за развиването на технологията и процеса на производството. По този начин те прилагат своята политика за социална отговорност към обществото и планетата.

Световният лидер в строителството Saint-Gobain е насочил голяма част от производството си към тази мисия. Компанията е известна с качествените си строителни материали като интериорните бои, стъклотекстилни тапети и изолационни материали. Предлага строителни и ремонти решения за жилищни и бизнес сгради.

Политика на социалната отговорност - устойчиво строителство и качествени строителни материали от Saint-Gobain

Специално внимание е отделено на стратегията устойчиво строителство. В основата и стои идеята за създаване на такива сгради, които не влияят в голяма степен на околната среда. Как е възможно това? Краткосрочното строителство се базира на краткосрочните цели, а устойчивото строителство – в дългосрочните. Целта на цялата идея е да се използват нови технологии, които да намалят потреблението на енергия и засилят сигурността на живущите.

Към кои аспекти е насочено устойчиво строителство на Saint-Gobain?

– Енергоефективност
– Комфорт
– Качество на въздуха в затворени пространства
– Запазване на природните ресурси

Друго направление, което развива Saint-Gobain, е стратегията „Хабитат“. От практически аспект тя представлява иновационна и изследователска дейност за развитие на строителните материали, така че да не влияят негативно на околната среда. Компанията е създала няколко изследователски центъра, в които работи върху усъвършенстването на осветлението на сградите, фотоволтаични панели като алтернативен източник на енергия, рециклиране на отпадъци и много други.

Поздравления за усилията на Saint-Gobain в направление устойчиво строителство и други компании, които са вложили толкова ентусиазъм и ресурси в мисията за бъдещ по-добър живот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *