Тренинг – семинар

Ораторско майсторство и презентационни умения

Как да подготвим и изнесем презентация пред публика с максимален ефект?

 

Ораторът –  говори лесно, уверено, интересно

Ораторът – довежда своята мисъл до групата!

Ораторът – управлява групата!

Вие ще се научите:

 • Да установявате контакт с публиката;
 • Да изглеждате уверено и привлекателно за аудиторията;
 • Да възприемате обратната връзка от аудиторията;
 • Да говорите пред публика и да я заинтересувате;
 • Да задържате вниманието на слушателите и да управлявате тяхното поведение;
 • Да управлявате емоциите и състоянието на слушателите;
 • Да изхвърлите негативните фактори на представянето.

И да започнете да получавате удоволствие от публичните изяви!

Семинарът по ораторско майсторство е прекрасна възможност да се научите да говорите уверено. Да говорите, както с един човек, така и с цялата аудитория.

Разглеждаме и усвояваме техниките на убеждаване, развиваме гласът, повишаваме свързаността, лекотата на възприятието, мелодията и красотата на словото.

Изучаваме техниките и тайните на изказването: как да запомним подготвената реч?  Как да направим така, че речта да се запомни от слушателите?  Как да се научим да убеждаваме, да преубеждаваме, да заинтересоваме?

Целта е да се научим да говорим. Да говорим много, лесно и свързано. Семинарът ще Ви помогне да се научите да се справяте с вълнението, ще Ви подскаже къде да си държите ръцете, как да изберете тема и за какво да говорите. Как да подготвите кратка реч, как да я доведете до аудиторията и да получите от това много удоволствие.

В програмата:

 • Зрителен контакт;
 • Структура на изпълнение (с какво да започнем, с какво да свършим);
 • Начини за преодоляване на вълнението и сковаността на публиката;
 • Увереност и убедителност в речта;
 • Енергетика и сила на гласа;
 • Развитие на гласа (сила, тембър, скорост);
 • Дикция (яснота, мелодичност, ритмичност);
 • Задържане на вниманието;
 • Работа с възраженията, отговори на въпроси;
 • Експромт /без предварителна подготовка/.

Основното внимание е насочено към придобиване на положителен опит в изказванията. За целта трябва участваме в много изказвания, по зададена и произволна тема. Дебати, дискусии, убеждаване, ролеви игри. Това са индивидуални изказвания, работа в двойки, в групи, с цялата аудитория.

Като резултат ще можете лесно да поддържате всякаква беседа, с Вас ще бъде интересно в компания, Вие ще можете да разкавате така, че да е приятно да Ви слушат. Вие ще можете и да мълчите. Вие ще сте прекрасен слушател, и на Вас с удоволствие  ще Ви разказват. Ще можете да обясните разбрано и компетентно да зададете въпрос. Ясно да изложите мисълта си, да отстоявате своята гледна точка. Лесно ще намирате нужните думи.

Ще бъдете уверени, както в малка приятелска компания, така и в нов колектив. Вашите изказвания ще бъдат лесни, уверени, жестовете плавни, летящи, погледът внимателен, очите «живи». Вие ще виждате всички и всичко ще забелязвате. Лесно ще можете да насочите беседата в нужното русло. Ще се радвате на всякакви неочаквани въпроси, защото ще знаете как да отговорите.

Ораторско майсторство и презентационни умения

и ОЩЕ в програмата:

 • Подоготовка на реч за 10 минути;
 • Ефективна структура на речта;
 • Свързаност на речта;
 • Техники за убеждаване и внушение;
 • Красота и убедителност на речта;

Лесно можете да направите кратка реч, да кажете тост, да поздравите приятели, колеги, ръководителя. Ще можете да говорите кратко и по същество, ще можете да говорите дълго, да намирате примери и аргументи, да задържате вниманието на слушателите. От този момент всичко, което говорите ще бъде във Ваш плюс!

Вашите примери ще бъдат ярки и точни и ще се задържат в паметта. Вашите доклади ще бъдат кратки, но силни и ако трябва с лекота ще подготвите реч на всякаква тема за 10 мин. Ще можете да говорите без подготовка толкова дълго, колкото е необходимо. Ще провеждате конференции, агресивни преговори, ще убеждавате продавача, работодателя. Ако готвите реч, тя ще бъде ясна и разбрана. Мислите ще бъдат стройни, примерите нагледни, гласът подходящ: нежен и мек или спокоен и уверен, строг и настойчив, или взискателен и твърд.

Изкуството да убеждаваме с думи – това е оръжие!!!

Формат на обучението:

Семинарен формат с тренингови елементи – съотношение 60:40

Продължителност:

Еднодневно с продължителност 6 часа по схема 4+1+1/4 часа занимания, 1 час въпроси и 1 час почивки/

Обучението  включва  практически и теоретични материали по темата  за самостоятелна, индивидуална  подготовка.

+ Сертификат