Статията е посветена на мотивацията на новите сътрудници, какво трябва да знае младия ръководител за ефективната работа на неговия отдел.

Методиката на мотивация на сътрудниците се състои от „три стълба“.

Уважение

Хората са готови да вземат под внимание мнението на лицето, което предизвиква в тях доверие и уважение. И този човек не е непременно прекия началник, не е задължително да бъде лидерът, т.е. да притежава следните качества:

 1. Да бъде по-опитен и компетентен в професионалната сфера.
 2. Да притежава повече информация.
 3. По-силен е и е в състояние да използва връзките си.
 4. Има власт и е готов да поеме отговорност не само за собствените си действия, но и за последиците от своите разпореждания.
 5. Уверен е в себе си, умее да сдържа собстените си емоции, отстоява собствената си позиция и влияе на мнението на другите, адекватно оценява собствените си сили и се вслушва в мнението на останалите, грижи се за обкръжаващите и т.н.
 6. Има реална възможност да възнагради отличилите се.
 7. Има право да контролира и да въздейства на виновните.

2. Материална полза

Докато човек не удовлетвори своите материални потребности, всяко нематериално поощрение от страна на ръководителя ( медали, сертификати, отличия и др.), той се интересува само от перспертивата как да повиши работната си заплата или да получи бонуси. Съответно, най-важният елемент на нов интерес към работата на новия служител в работата е перспективата за материално възнаграждение. По тази причина, вие трябва ясно да знаете критериите за оценка на работоспособността на сътрудника ( изпълнение на плана и условията за повишение) и системата за получаване на бонуси.

3. Удовлетворяване на социалните потребности

 • Похвала. Изразяването на одобрение на действията на сътрудника трябва да бъде искрено и аргументирано. Хвалете всеки член на екипа индивидуално, като се фокусирате върху личния му принос, тъй като всеки човек е движен от желанието си да бъде оценен.
 • Повишаване на статуса вътре в колектива. Публично оповестете отличилия се сътрудник пред целия екип и му поставете по-отговорна задача. Дайте му положителни препоръки пред ръководството. Но в същото време не създавайте илюзия в сътрудника за неговата незаменяемост.
 • Личен и професионален ръст. Можете да дадете пример за успешната работа на непосредствените ви конкуренти и да създадете условия за здрава конкуренция.
 • Възможни загуби. При мотивацията на сътрудника не забравяйте да акцентирате неговото внимание на възможните загуби, които той ще понесе в случай на неизпълнение или недобросъветсно изпълнение на своите функции, и по какъв начин това може да се избегне.

——————————————————————————————————————————-

Интересни статии по темата:

Методи за изучаване мотивацията и мотивите .

Мотивация и локус на контрол. Негативна мотивация .

——————————————————————————————————————————-

Актуални тренинги и обучения по темата:

Обучението на персонала в компанията.

Ефективната мотивация на персонала. Методи за въздействие и влияние. Практикум за ръководители.