В условията на хиперконкуренция всички подразделения по продажбите се нуждаят от нестандартна комуникация с клиента. Игровите комуникации са много интересен, съвременен и работещ маркетингов инструмент, позволяващ да се отделите от конкурентите и даващ неоспоримо преимущество. Същността на маркетинговите игри е когато на клиента основната ценност на стоката или на услугата ви се поднася в игрова и достъпна форма. Играта е способ за общуване между хората, които сваля много изкуствени ограничения и намалява количеството бариери, което ви дава от своя страна неограничени възможности за постигане на вашите цели.

Вашите клиенти няма да могат да устоят пред изкушението да играят и да спечелят.

Този курс е пакет от практически решения и препоръки за ефективно използване на игровите комуникации с аудиторията на вашият бренд. Получавайки абсолютно нов работещ инструмент за управление поведението на клиента, Вие ще можете да моделирате всяко необходимо поведение на вашата аудитория.

Навици и умения които ще придобиете с помощта на този курс:

 • Вие ще овладеете навици за създаване и провеждане на рекламни игри
 • Вие ще разберете ефективноста на игрите в решаването на различните маркетингови задачи, за мотивите и психологията на потребителите
 • Вие ще се научите правилно да използвате игровите механизми за комуникация с различните групи потребители
 • Вие ще се научите да събирате уникални данни благодарение на игровата форма за провеждане на маркетинговите изследвания
 • Вие ще се научите как играейки да достигате целевата си аудитория, да удържате вниманието и да създавате положителен опит при общуването с вашата марка.

Очаквани резултати от обучението:

 • Вашите продажби осезаемо ще нараснат
 • Благодарение на елементите на игровия бренд-поднасяне Вие ще обеспечите популярност на стоките и услугите си;
 • Вие ще обеспечите 100%  запомняне на вашата марка и висока лоялност на клиентите.
 • Вие ще изпреварвате конкурентите даже и при дефицит на потребители.
 • Вие ще можете да компенсирате недостига или пълната липса на други ресурси на компанията ( времеви, финансови, човешки ).
 • Вие ще мочете да решите практически всяка нерешима по традиционен път маркетингова задача.

Целева  аудитория:

 • Ръководители от висши и средни нива, собственици на фирми, мениджъри в отделите маркетинг, реклама и продажби.
Информация за курса
Лектор
Цена (група) Поискай оферта
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 12-16
Кога
Продължителност Еднодневен /8 ак.часа/
Сертификат Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходящ тест, Вие имате възможност да получите сертификат.

 

Вижте още …