Еднодневен семинар-практикум

Форматът на обучение е построен на принципа на деловата игра. Използват се оригинални методики, които практически не изискват специални икономически знания. Изисква се само познаване на своята работа, здрав разум и желание за подобряване на  резултатите си! Доказано! Те са достъпни за усвояване, ефективни за прилагане. В резултат вие ще получите стъпков алгоритъм на маркетинговата подкрепа на продажбите.

Цел на курса: да се обучите на действени в прилагането и достъпни в усвояването иновационни методики на маркетинга, подкрепящи ефективността на процеса на продажба.

Аудитория:

• Индивидуални предприемачи;

• Ръководители на продажби;

• Мениджъри по продажбите;

• Маркетолози.

Резултат от курса: Ясен стъпков алгоритъм на маркетингова подкрепа на ефективните продажби.

Преимущества на курса:

Алгоритми:

„Ако знаеш правилното решение, ще решиш всяка задача!“ Действително, колкото и да са разнообразни условията на задачата, ако вие знаете правилата за нейното решаване   (алгоритмите), то вие ще я решите!

Вие ще изучавате алгоритми за решаване на задачи,  няма да губите време за изучаване на бързо остаряващи методи, които отдавна владеят и конкурентите. Именно на това – на изучаването на алгоритмите ( правила за решение) на маркетинговите задачи е насочени нашия курс.

Актуални решения:

Много често проблемите, пред които сме изправени са уникални. Това, което сме правили вчера, днес вече е загубило актуалност! В отговор на нарастващата конкуренция, е необходимо да се вземат съответните решения. Вие не може да губите актуалност! Алгоритмите, с които работите, ще ви позволи да направите това.

Автономност:

Освен това, предложения подход ще ви позволи да свършите тази работа със собствени сили владеейки методиката и алгоритмите. Няма да се нуждаете от външна помощ. С новата методика ще бъдете по-независими, самостоятелни и свободни!

Достъпност:

Методиките, които ще използвате практически не изискват специални икономически знания, достъпни са за усвояване, ефективни в прилагането. Те са готови веднага за употреба!

 

ПРОГРАМА

Стъпка 1.

За да може успешно да прави бизнес в съвременните условия, компанията трябва бързо и адекватно да реагира на промените. Традиционните методи за правене на бизнес не дават желания резултат. Те са базирани на идеология и методи на 20-30 годишна възраст. За да спечелите, трябва непрекъснато да подобрявате своя бизнес! Да имате авангардни и новаторски решения.

Въпреки това, “изобретявайки” новото, ние в действителност просто преосмисляме вече известното ( често незаслужено забравено). Как да напълним със съдържание вече известното?

За целта Вие в този раздел:

 • Ще изучите иновационна комплексна методика на построяване и управление на продажбите;
 • Ще изпълните практическа работа, в хода на която ще пробвате методиката.

Стъпка 2.

Действително, в нашата база данни имаме хиляди контакти. Правим всеки ден стотици и стотици обаждания. Изразходваме все повече енергия, използваме все нови и нови ресурси. А резултатите……все по-често ни разочароват. И това се случва често, защото ние  “стреляме с топ по врабчето“. С други думи, ние не знаем точно кой е наш клиент. В този раздел ще се научите как да идентифицирате и уточнявате кой в действителност е вашия клиент (потребителския сегмент).

За целта в този раздел, вие:

 

 • Ще изучите прилагащата методика за идентифициране на потребителския сегмент;
 • Ще изпълните практическа работа в хода на която ще се научите да идентифицират вашия  потребителския сегмент;

Стъпка 3.

След като можете да определите кой реално е вашия клиент, вие трябва да изясните какви са неговите актуални предпочитания, за да можете да формулирате стойностно предложение. Стойностното предложение е причината, поради което клиентът отдава предпочитание на Вас, а не на вашите конкуренти. Как можете да разберете актуалните предпочитания на своите Клиенти и точно да формулирате своето предложение?

За целта, в този радел:

 • Ще изучавате техниката за разкриване на действителните предпочитанията на клиента;
 • Ще изпълните практическа работа по определяне на актуалните предпочитания и формулиране на стойностно предложение.

Стъпка 4.

Сега вече знаете кой е вашия клиент, знаете неговите актуални предпочитания? Вашето стойностно предложение е готово. Сега то трябва да бъде доведено до клиента, т.е. определяне на канал за разпространение. Въпреки това, важно е не просто да се „предаде“ вашата стока или услуга. Тези канали са точките на Вашите контакти с Клиентите. Какво са тези контакти? Как изглеждат те? Романтична среща или среща на развеждащи се съпрузи в съда……

С клиентите трябва да се установят и поддържат правилни отношения. Как да определим кое е правилно и кое не? Как да създадем „роман“ с всеки от тях?

За целта в този радел:

 • Ще научите подходи за идентификация и избор на канали за дистрибуция;
 • Ще научите възможните форми на взаимоотношения с клиентите;
 • Ще изпълните практическа работа, която да определи оптималния канал за дистрибуция и установяване на правилни отношения в него.

 

Стъпка 5.

Една от важните задачи на маркетинга е да предаде на потребителя необходимата информация, да я направи привлекателна и убедителна.

За целта Вие:

 • Ще научите редица оригинални, креативни методи за създаване на рекламни лозунги и теми;
 • Ще извършите творческа практическа работа, в хода на която ще отработите навици за конструиране на оригинални рекламни призиви и сюжети.

Дневен ред на семинара:

Начало на семинара – 10:00ч.

Закриване на семинара – 16.00 часа
*Кафе-паузите са по 15 мин., а обедната почивка 30 мин.

Информация за курса
Лектор
Цена (група) Поискай оферта
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 12-16
Кога
Продължителност Еднодневен /8 ак.часа/
Сертификат Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходящ тест, Вие имате възможност да получите сертификат.

 

Вижте още …