лоялност на клиента

Специализиран интерактивен мини-тренинг

Да се привлече клиент е добре, но това не е всичко. Той трябва да се задържи, което е доста сложно особено в условията на голяма конкуренция. Как грамотно и ефективно да разработите Програма лоялност и как да я използвате ще разберете на този тренинг.

Аудитория:собственици и ръководители на фирми, ръководители и сътрудници на отделите маркетинг, реклама и продажби.

Програма на тренинга:

 • Цели и задачи на Програма лоялност.
 • Причини за създаване на Програма лоялност.
 • Ключовите фактори за получаване на лоялност.
 • Ключовите фактори на загуба на лоялност.
 • 12 закона на клиентската лоялност.
 • Как работи Програма лоялност.
 • Целевите аудитории на Програма лоялност.
 • Програма лоялност насочена към краен потребител ( В2С )
 • Програма лоялност насочена към корпоративни клиенти ( В2В )
 • Програма лоялност насочена към дилъри и дистрибутори ( В2D )
 • Правила за построяване Програма лоялност.
 • Осъществяване, разходи, резултати.
 • Типове програми лоялност – ,,кошници’’,  ,,отстъпка с натрупване’’, ,,премия за количество посещения’’ , ,,щастливият час’’ , ,,лотария’’ , ,,конкурси’’ и др.
 • Индивидуални и коалиционни програми.
 • Бонусни системи за поощрение на лоялните клиенти. Видове.
 • Сфери за използване на програмите – търговия, услуги, туризъм и др.
 • Варианти карти за участниците – номерирани, с штрих-код, с магнитна полоса, с електронен носител.
 • Програмни продукти. Ролята им в реализирането на Програма лоялност.
 • Изисквания към информационните системи.
 • Видове нива на лоялност.
 • Използване на CRM (Customer Relationship Management ) в програмите за лоялни клиенти. Базата данни – основа за Програмата лоялност.
 • Одит на Програма лоялност.

Метод за водене на тренинга:

В програмата са включени различни проблемни ситуации за решаване в малки групи, ролеви и делови игри.

Тренингът се провежда под формата на интерактивно общуване , диалог и отговори на въпроси.

Използват се следните методи за водене на тренинга:

Ролеви игри, работа в групи, дискусии,изпълняване на устни и писмени задачи.

Информация за курса
Лектор
Цена (група) Поискай оферта
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 12-16
Кога
Продължителност Еднодневен /8 ак.часа/
Сертификат Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходящ тест, Вие имате възможност да получите сертификат.

 

Вижте още …