Базов курс ,,Управление на продажбите“

Едномесечен  дистанционен курс за мениджъри по продажбите

komunikacia-na-menidgara

Умения за общуване и консултиране в продажбата

Видове общуване

В зависимост от нивото на общуване:

В зависимост от целта:

В зависимост от съдържанието:

В зависимост от средствата за общуване:

Комуникативна страна на общуването

Интерактивна страна на общуването

Прозорец на Джоухари

Перцептивна страна на общуването

Социална перцепция

Проекция

Идентификация

Емпатия

Рефлексия

Атракция и антипатия

Каузална атрибуция

Компетентност на мениджъра по продажбите

Видове общуване в продажбата

Делово

Консултативно

Интимно-личностно

Степени на комуникативната компетентност

Невербално поведение

Категории невербално поведение.

Класификация на невербални форми на общуване

 • · Кинестична модалност (кинесика)
 • · Пространствено-териториална модалност (проксемика
 • · Параезикова модалност (параезик)
 • · Тактилна модалност
 • · Обонятелна модалност
 • · Цивилизационна модалност

Вокални аспекти на невербално поведение

Активно слушане

Вербално поведение

Устна  реч

Метаезик

Писмена реч

Умения за оценка на ситуацията и потребностите на клиента

Умения за наблюдение на клиента

Възприятие и интерпретация

Фактори, които влияят върху възприятието и интерпретацията

Умения за изясняване

Задаване на въпроси

 • · Поощрение
 • · Конкретизиране
 • · Повторение
 • · Резюмиране (обещаване)
 • · Отражение на чувства

Умения за реакция

 • · Мълчание, пауза
 • · Саморазкриване
 • · Емпатия
 • · Обратна връзка
 • · Конфронтация
 • · Информиране
 • · Даване на съвет
 • · Асертивно поведение

Умения за разрешаване на конфликти

 • · Същност на конфликта
 • · Видове конфликти
 • · Методи за управление на конфликти

 

Поръчайте обучение ТУК !

——————————————————————————————————————————–

Още интересни статии по темата:

Тринадесет грешки, които мениджърът трябва да избягва в общуването със сътрудниците.

5 начина да се радвате на екипната работа.

——————————————————————————————————————————-

Актуални тренинги и обучения по темата:

Преговори без поражения: ефективни стратегии и тактики.

Социология и психология на управлението .