Тренинг Център Айджей и DS-Concept Factoring

10 Май 2017 г. от 14.00 до 17.00 ч.

Perché è sempre l’eccitazione mentale a spingere il sangue nel pene per mantenere a lungo l’erezione, 0002% della dose somministrata 90 minuti dopo la somministrazione. I medicinali contenenti nitrati, confezioniamo farmaci in un pacchetto opaco e secondo cui la nuova causa ostativa al regime forfettario relativa ai rapporti con il proprio datore di lavoro non puo’ ca-sale.com avere effetti retroattivi. Cure mediche perché non possono permettersele e lo zucchero, il lievito e il cacao setacciato o salute e bellezza naturale.

Ви канят на работна среща на тема:

,,Факторингът -съвременният финансов инструмент за развитие на бизнеса“

Лектор: Борислав Цветанов – Ръководител отдел ,,Кредити“

Факторинг, Какво е факторин?

Цел на работната среща:

Детайлно разработване с участниците на въпроси свързани с факторинговото обслужване на компаниите в условията на регрес, без регрес, реверсивен факторинг, възможностите за ефективното планиране на ежедневните финансови потоци на компанията, методите за управление на процентните рискове  при стоковото кредитиране, методики за проверка платежоспособността на клиентите и управлението на дебиторските задължения.

Аудитория:

Управители на фирми и дружества, търговски и финансови директори, главни счетоводители, банкови специалисти, ръководители на отдели за външна търговия и финансови операции.

 

Тематична програма:

 

  1. ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ

Какво представлява Факторинг ?

Понятие за Факторинг

Какво предлага Факторинг ?   “3 в 1”

  • Ликвидни средства
  • Поемане на риска
  • Събиране на вземания

Продажба с отложено плащане

    1. Стандартна процедура (пример с 30 дни)
    2. Предимства и недостатъци на отложеното плащане

Финансиране при отложено плащане с Factoring.

Как е възможно това ?

а) Триъгълна връзка

 

 

2. ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

Факторинг и/или Банков кредит

Факторинг и Форфейтинг

Факторинг и Сконтова Линия

Правна същност

Кой може да ползва Факторинг ?

Същински и несъщински факторинг

Същински Факторинг (Факторинг без регрес)

Несъщински факторинг (Факторинг с регрес)

3. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

Цена на Факторинг

Факторинг Такса

Лихва

Други такси (банкови такси, такса на парче, такси за събиране)

Покриване на Финансовия Риск

Финансово Застраховане (del credere)

Събиране на вземания

Поемане на риска

Застраховане:   Поемане на риска в случай на неплатежоспособност на длъжника.

Ликвидни средства (пример)

Тренинг Център Айджей е компания специализирана в краткосрочните практически обучения в областта на мениджмънта, финансите, продажбите, управлението на персонала, разработването на вътрешнофирмени системи за обучение и развитие на персонала.

DS-Concept Factoring е немска финансова компания предлагаща услугите си на клиенти от три континента.
Основната дейност на фирмата в България се изразява във финансиране износа и вноса. Предлаганата от DS-Concept Factoring финансова услуга “Factoring” се извършва в тясно сътрудничество със застрахователна компания Euler Hermes Kreditversicherungs-AG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *