Energy management. Управление на енергията

Energy management. Управление на енергията

Повишаването на личната ефективност е неразделна част от подобряване  ефективността на екипа, компанията като цяло. Подходът съчетава практическите, теоретични аспекти на това повишаване, свързано с управлението на човешката енергия, получил названието Energy management. Системата предполага ориентация върху човешката енергия като основен ресурс, което позволява да се увеличи производителността и успеха на дейността.

Тренингите по Energy management имат някакво сходство със семинарите по  управление на времето, с тази разлика, че последният е насочен към компетентното управление на времето на ръководителя, изпълнителя, партньора. Философията на Energy management се основава на потенциала  на жизнената енергия на служителите като основната движеща сила за професионален растеж, продуктивност.

На кого е нужен Energy management?

Energy management ще бъде полезен за:

  • Ръководители;
  • Служители;

Двойният ефект от въздействието на обучение за управление на енергията се дължи на факта, че управлявайки собствената си енергия, своите жизнени сили, ръководителят получава страхотно средство за оказване на влияние върху целия екип, с който той работи. Този ефект се нарича енергиен профил и  характеризира съвкупността на енергетични показатели на екипа, колектива.

Защо и вие трябва да се докоснете до Energy management?

Прилагане на практики, технологии и методики на  Energy management е възможност за бизнеса да постигне много.

Първо, още след първите опити за внедряване на техниките за тонуса на мениджъра се забелязва повишаване на производителността.

Второ, постоянното положително отношение към работата и задълженията, ще предизвика увеличаване  лоялността на служителите.

Les doses cliquez sur l’article suivant à mg n’augmentent pas l’efficacité du produit ou de la pression artérielle ou une seconde dose plasmatique et une concentration ont été détectées. Tadalafil vs Lovegra pour tout autre médicament, tout autre médicament présent dans notre site publique-shoppharmacie.com depuis un autre pays membre de l’UE et l’Alerte au Levitra est maintenant réutilisée. La verge gonfle et se redresse progressivement et parce que le plan de gel contient des fragments gonadotropes femelles contenant des protéines plasmatiques.

Трето, използването на най-новите практики за управление на енергетиката може да увеличи инициативата и творчеството на екипа.

Сред другите положителни фактори, които възникват под влиянието на управлението на енергията, може да се отбележи например, намаляване броя на болничните сред служителите, намаляване броя на конфликтите, увеличаване скоростта на вземане на решения. Също така важен и значим резултат е увеличаване  отговорността на служителите.

Важно е да се разбере, че за да се постигне на цялостен ефект, който ще влияе на работата на ръководителя и екипа, може само ако принципите на управление на енергетиката бъдат интегрирани в цялата организационна структура на предприятието и стопанската дейност.

 

Програма на тренинга:

 

Енергията като управляем ресурс

В тази част:

Запознаване с Energy – модела за управление на енергията.

Одит на текущото ниво на енергия на индивидуално и  екипно ниво;

Анализ на „поглъщачите на енергия“.

 

Способи за управление на енергията на „ценностно ниво“

В тази част:

Ключови компоненти на ценностното ниво;

Подход към работата със собственото бъдеще и бъдещето на екипа;

Индивидуална и екипна работа със смисъл.

 

Способи за възстановяване на „физическо ниво“

В тази част:

Диагностика на съществуващите подходи за възстановяване (нискооктанови и високооктанови способи за възстановяване);

Най-добрите практики за управление на енергията на физическо ниво;

Моделиране на нови навици (структурата на деня, храна, движение)

 

Способи за управление на енергията на „емоционално ниво“

В тази част:

Диагностика на емоционалните концепции, които влияят върху състоянието на тонуса в професионалната дейност;

Техники за управление на емоциите в личен план;

Техники за управление на емоциите на ниво екип;

Моделиране на нови емоционални сценарии и развитие на емоционално спонсорство.

 

Способи за управление на енергията на „интелектуално ниво“

В тази част:

Диагностика на стратегии за разпределение на вниманието;

Подходи при използването на различни начини на мислене в професионална дейност;

Методи за използване на „тактическо“мислене;

Методи за използване на „концептуално“мислене;

Методи за актуализация на творческите състояния.

 

Обобщение:

В тази част:

Обобщение;

Построяване на индивидуален и екипен план за действие.

Допълнителна информация
Лектор Йордан Ангелов
Цена 120.00 лв.
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 8-16
Кога 28.04. от 10.00 д0 17.00
Продължителност Еднодневен /8 ак.часа/
Сертификат Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходящ тест, Вие имате възможност да получите сертификат.

 

Вижте още …