animatori

В момента в целия свят активно се използва едно съвсем ново направление – анимация, т.е. оживление и организация на почивката и непосредствени впечатления от личното участие в мероприятията.

Това явление е родено в областта на туризма от конкуренция между равни по  великолепие на интериора и услугите курорти.

Анимация (от латински anima – душа; animatus – анимация) или свободно време, човешки дейности, основно свързани с отдих и възстановяване на силите на човека (физически, психически и емоционални).  В енциклопедията на туриста отдиха е възстановяване на физическите и духовни сили на човек, посредством почивка , в това число и занимания с туризъм.

От организацията на почивката на населението зависи морално-психологическия климат в обществото, неговото културно ниво, физическо и нравствено здраве.

Рекреация (recreation) означава възстановяване, освежаване, ободряване, отмора, почивка.

Почивка – това е средство, с помощта на което става възстановяване на силите и работоспособността на човека.

Туризма е един от най-активните и интересни развлекателни дейности, които съчетават едновременно забавна и познавателна дейност. В походи, екскурзии, пътувания, пътешествия се възпитава търпение, смелост, издръжливост, любознателност; на екскурзиите се поощрява познавателната активност; в клубовете по интереси се развиват творческите способности.

Анимацията се разглежда като дейност по разработката и представянето на специални програми, които включват спортни игри и състезания, танцови вечери, каранавали, игри, хобите, занимания влизащи в сферата на интересите и т.н.

Анимацията, това е нова тенденция в туризма, призванието на която е да „вдъхне душа“ на туристическите програми и по този начин да привлече участниците. Следователно, аниматора е специалист, занимаващ се с разработката на индивидуални и колективни програми за провеждане на свободното време, ориентиращи човека в многообразието на развлекателни дейности, организиране на свободното време.

Анимацията като фактор на социалната активност на човек служи и като методи за изучаване на сегашната практика, която изисква професионално обучени специалисти в обществената дейност.

Едно от направленията на анимацията в туристическата индустрия е анимация на отдиха на туристите в хотелите и курортите, центровете за отдих, където аниматорите работят с туристите постоянно, и основната задача на тези специалисти е да не позволяват хората да скучаят.

Най-често те мoгат да се видят в клубове от типа «all inclusive». През деня туристите могaт да  видят аниматори на тенис корта, обучаващи новите почиващи, на спортни състезания или на риболов, организиран за туристите.

Вечерта същите тези аниматори организират колоритно шоу с участие на туристите. Като униформа аниматорите имат ярки тениски с надпис на името на аниматора и флагове на страните, езиците на които той владее.

Подготовката и разработването на анимационни програми е специална дейност в туристическата индустрия. Те включват спортни игри и състезания, танци, карнавали, игри, дейности, в сферата на духовните интереси и т.н.

Програмата за свободното време е обединяване на обща цел или замисъл на план за провеждане на туристически, физкултурно-оздравителни, културно-масови, познавателски и любителски занимания.

Функциите на анимационните програми е организация и ръководство на културните, оздравителни и спортни мероприятия, тяхното по-нататъшно разпространение сред туристите.