Безплатни електронни книги за професионалисти – Психология (Руский)

(можете да изтеглите и да четете книгите онлайн директно на сайта www.training-center.bg )


 

Драгунски В.В. – Цветов личностен тест –   отвори книгата

————————————————————————————————————–

Homo Gamer. -Психология на компютърните игри отвори книгата

————————————————————————————————————–

Карманов А.А. -Методика за диагностика на основните параметри

на психическото състояние с  теста на Люшер отвори книгата

————————————————————————————————————–

А.Б. Леонова -Психодиагностика на функционалните състояния на човека отвори книгата

————————————————————————————————————–

МИСС-2000:- Методика за изследване структурата на самосъзнанието отвори книгата

————————————————————————————————————–

Ю.И. Мухин – Наука за управлението на хората –  отвори книгата

————————————————————————————————————–

Белов О.В – Обща психодиагностика отвори книгата

————————————————————————————————————–

Г. Андреева – Социална психология отвори книгата

————————————————————————————————————–

Игор Добротворски КОУЧИНГ – ЛИЧНА ТРЕНИРОВКА отвори книгата

————————————————————————————————————–

Мардахаев Л.В. – Социална педагогика отвори книгата

————————————————————————————————————–

Абрахам Маслоу -МОТИВАЦИЯ И ЛИЧНОСТ отвори книгата

————————————————————————————————————–

Нюстром Д., Дейвис К. – Организационно поведение отвори книгата

————————————————————————————————————–

Альошина И.В.  – Public Relations  за мениджъри отвори книгата

————————————————————————————————————–

И. Моргенщейн -Психографологияотвори книгата

————————————————————————————————————–

Михаил Вершинин – Психологическите особености на членовете

на декструктивни и терористични групи отвори книгата

————————————————————————————————————–

А. П. Назаретян -Психология на стихийното масово поведение отвори книгата

————————————————————————————————————–

Г. Г. Дилигенски -Социално политическа психология отвори книгата

————————————————————————————————————–

Хейвънс П.А. – Мъдростта на Милтън  Ериксон (психотерапия)(1999) отвори книгата


————————————————————————————————————–


bezplatni-knigi-psihologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Драгунски В.В. Цветов личностен тест