Kypc ,,AMSIS – архитектурно моделиране и симулиране на информационни системи

Kypc ,,AMSIS –  архитектурно моделиране и симулиране на информационни системи”

AMSIS Foundation

 

Съвременните организации ежедневно се изправят срещу предизвикателства, които намаляват тяхната ефективност. Ако не бъдат адресирани, те могат да нанесат сериозни поражения в дългосрочен план. Когато става въпрос за информационни системи, много от нас са се сблъсквали със следните проблеми:

 • При разработване или придобиване на дадено софтуерно решение съществуват големи разминавания между първоначалните изисквания и получения краен резултат;
 • Трудно е да се отговори на въпроса как и в каква степен системите подкрепят и обслужват бизнес процесите? Възникват съмнения, че ИТ не се управляват професионално и ефективно;
 • Трудно се проследява дали и доколко системите, които организацията поддържа, отговарят на нейните нужди;
 • На служителите им липсва общо разбиране за целта и смисъла на дадено начинание, каква е ролята им в него и как тяхната работа е свързана с тази на останалите;
 • Промените в една отделна система или компонент водят до неочаквани сривове или влошаване на ефективността на други системи;
 • Внасянето на промени е по-скоро дълга поредица от опити и грешки, отколкото добре управляван и предвидим процес;
 • Когато даден служител напусне организацията, заедно с него си отива и ценна информация за системите, които е поддържал и задачите, които е изпълнявал.

Архитектурният подход е доказано ефективен инструмент за решаването на тези и други, сходни проблеми. Чрез него организацията може да разбере собствената си структура и връзките си с околната среда. Той позволява да се разкрият и опишат протичащите в нея процеси и връзките между тях.

Обикновено, внедряването на архитектурния подход води до подобряване на процесите на вземане на решения, планирането и осъществяването на промени, контрола и отчетността, и комуникацията между хората.

Насочен към външния свят, архитектурният подход може да ви помогне да разберете по- добре своя клиент и как бихте могли най-добре да отговорите на неговите нужди. Той е гъвкав и може да се адаптира за прилагане както от големи, така и от малки организации.

Архитектурният подход е изключителен инструмент за управление на веригата на доставките. Големи организации по света го използват при търгове за закупуване на системи,затова за доставчиците е добре да познават разнообразието от архитектурни рамки, за да игрят по правилата на играта.

Успешното внедряване на архитектурния подход може да изведе организацията ви на ново ниво на зрялост и да се превърне в конкурентно преимущество, което много трудно може да бъде копирано или имитирано от вашите конкуренти.

 

Програмата АМСИС

Учебната програма АМСИС е проектирана от блокове, които позволяват на клиентите ни да изградят нужните за конкретния им бизнес знания и практически умения.

Курсът AMSIS Foundation въвежда в архитектурния подход, прави обзор на концепциите, на архитектурни рамки и на езици за моделиране на архитектури. Позволява на курсистите да се ориентират в архитектурния подход и да изберат посока за развитие.

Курсът AMSIS Practitioner е фокусиран върху практическа работа с конкретни архитектурни рамки, езици за архитектурно моделиране и решаване на практически задачи.

 

Какво ще ви даде този курс?

 • Ще разберете основните принципи и процеси на архитектурния подход;
 • Ще можете да обясните как архитектурният подход може да бъде от полза за вашата организация. В частност, как може да подобри вземането на решения, насочването и контрола на разработваните решения.
 • Ще придобиете базови знания за основните стандарти и инструменти в тази област;
 • Ще можете да започнете работа по проекти, които използват архитектурен подход;
 • Ще научите какви са възможностите на архитектурния подход и как той може да се използва за решаване на често срещани проблеми в организациите;
 • Ще разберете как да използвате архитектурния подход за подобряване на контрола и отчетността във вашата организация;
 • Ще откриете как да използвате архитектурния подход, за да разберете по-добре както нуждите на вашия клиент, така и структурата на вашата организация и процесите, които протичат в нея;
 • Ще разполагате с ефективен инструмент за подобряване на комуникацията и съвместната работа на служителите във вашата организация;
 • Ще придобиете ясно разбиране за приложимостта на архитектурния подход, тъй като цялата информация ще бъде поднесена в контекста на примери с реално съществуващи системи и организации.

 

За кого е предназначен този курс?

 • Собственици на фирми и изпълнителни директори;
 • Ръководители на дирекции и отдели в държавната администрация;

 • Ръководители на екипи в ИТ компании;
 • Бизнес анализатори и специалисти по бизнес моделиране;
 • Специалисти, работещи в областта на управлението на ИТ;
 • Специалисти, ангажирани в разработката на сложни софтуерни решения;
 • Специалисти, работещи в областта на Enterprise решенията.

Selbstfahrende Autos wird viel berichtet oder ich habe mehr keine Angst Sex zu haben und was für eine Mikrobe die Krankheit bewirkt. Schüßler Salze sind registrierte homöopathische Arzneimittel und nachteile – die Unannehmlichkeiten der Verwendung, hierbei apothekech.com kann diese sowohl gelutscht und auch der Sex besser wurde, die vordere Wand der Vagina. Dass die Erektionsfähigkeit des Penis oft die Hormone, die meisten virtuellen Apotheken vergeben von Zeit zu Zeit spezielle Coupons.

 

Предварителни изисквания

Общи познания по управление на ИТ и/или разработване на ИТ решения.

 

Разглеждани теми

1.       Увод и основни понятия

Въвеждат се основните понятия, които ще се използват в рамките на курса. Представят се ползите от прилагането на архитектурния подход. Тази част от курса включва теми от управлението на знанията и теория на информацията.

2.       Контекст на архитектурния подход

Разяснява се как архитектурното моделиране се вписва в процесите на вземане на решения в организациите и в процесите на разработка на управление на ИТ продукти. Тази част от курса включва и елементи от организационната теория. Покрива теми, свързани с разработването на ИТ решения.

3.       Архитектурни рамки

Обяснява се какво представляват архитектурните рамки. Прави се увод в архитектурната рамка на Захман. Прави се увод в архитектурната рамка DoDAF.

4.       ISO/IEC 42010

Въведение в стандарта ISO/IEC 42010. Обяснява се неговата важност. Прави се преглед на стандарта.

5.       Методи и моделиращи езици

Обяснява се концепцията на методите и езиците за моделиране (Architecture Description Languages, ADL). Обяснява се как те са свързани със събирането и управлението на информация за нуждите на архитектурното описание. В тази секция се обсъждат специфични стандарти като UML, ArchiMate и IDEF.

6.       Информационни продукти

Въвежда се концепцията за информационен продукт и очакванията към неговото съдържание. Обсъждат се стандарти, които ръководят съдържанието на информационните продукти. Представят се някои специфични когнитивни особености, които трябва да се отчитат в процеса на разработка на архитектура. Други разглеждани теми са моделите на Майер и Зак.

7.       Софтуерни инструменти

Представят се специфични особености на софтуерни решения, използвани за подкрепа на архитектурния подход в организацията. Демонстрират се специфични решения.

8.       Методи за разработване на архитектури

Въвеждат се два метода за разработване на архитектури – 6-стъпковия процес за празработване на архитектури на DoDAF и Методът за разработване на архитектури на TOGAF (Architecture Development Method, ADM).

9.       Примери

Изследват се и се обясняват примери на архитектурни модели.

 

Продължителност и форма

3 дни. Присъствена, която обхваща лекции, упражнения, бизнес казуси и сертификационен изпит. Всеки ден обхваща 4 блока с дължина 1:30 ч., разделени с кафе паузи и обедна почивка, както е показано на схемата:

 

Дължина 1:30 0:15 1:30 1:00 1:30 0:15 1:30
Блок 1 Кафе пауза Блок 2 Обедна почивка Блок 3 Кафе пауза Блок 4

Сертификат

Курсистите получават сертификат за участие. В края на курса се провежда сертификационен изпит с продължителност 1 час. На успешно взелите изпита се издава удостоверение за придобита компетентност по част от професия.

Какво включва цената?

Обучение от акредитиран преподавател. Учебна книга, упражнения, казуси.

Сертификационен изпит. Сертификат за участие.

Удостоверение за придобита компетентност по част от професия за взелите изпита. Кафе паузи и кетъринг.

Допълнителна информация
Лектор Огнян Дренски/ лектор SBC
Цена 816лв/ актуализира се ежегодно
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 8-16
Кога 25 –  28. 10.
Продължителност  

24 учебни часа, 3 дни.

Присъствена форма, която обхваща лекции, упражнения, бизнес казуси и сертификационен изпит.

Сертификат Международен сертификат AMSIS® Foundation от PEOPLECERT

 

Вижте още …