Search Results for: принципа на Парето

Time Management
Управление на времето е относителен термин. Времето не може да се натрупа, умножи, или прехвърли. То преминава безвъзвратно.......