Networking или Как да създаваме бизнес контакти !

/Едномесечен дистанционен тренинг/

Networking

Искате ли да се научите да превръщате случайните контакти в дългосрочно взаимноизгодно сътрудничество? Да умеете да се запознавате, поддържате контакт и разширявате кръга си на общуване? Да запознавате хората един с друг? Ефективно да презентирате себе си и своята компания?

 

Да бъдете винаги на точното място и в точното време не е въпрос на късмет, а професионален навик, благодарение на който можете да намерите добра работа, да сключите изгодна сделка или просто да се запознаете с интересни хора.

Един от основните навици на успешния човек е умението открито и искрено да  общува с най-различни хора, да изгражда мрежа от полезни запознанства.

Има много определения за Networking: едни разбират под това изкуство, други – система за взаимноизгодни отношения, трети – инструмент за постигане на лични и бизнес цели. Всяко определение е вярно в един или друг контекст.

И все пак Networking е процес състоящ се от търсене, развитие и поддържане на отношения, в които взаимната обмяна на информация и опит способства постигането на успех от участващите в него хора.

Цел на тренинга:

 • Да се разберат принципите на Networking;
 • Да се научат да инициират общуване с нужните хора;
 • Да се овладеят техники за създаване и структуриране на контати;
 • Да се поддържат необходимите познанства за реализиране на собствените и корпоративни цели;
 • Да се получат практически съвети, необходими за постигането на Вашите цели в Networking;

 

Програма:

Част 1 – NETWORKING – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА.

Networking – Какво означава това и къде се използва днес?

 • Възникване и особености на Networking.
 • Силата и възможностите на Networking.
 • Networking като инструмент за развитието на бизнеса.
 • Седем главни принципа на Networking.
 • Основните правила на Networking.
 • Петте най-разпространени грешки на Networking.
 • Девет типа хора, които трябва да изключите от своето обкръжение.

Част 2 – РАЗВИВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ.

Диагностика състоянието и намеренията на събеседника по позата и жестовете

 • Позитивни жестове.
 • Заинтересованост, желание за взаимодействие, сътрудничество.
 • Негативни жестове.

Типология на визуалните контакти

 • Видове поглед.
 • Степен на отвореност на очите.
 • Посока на погледа.
 • Движението на очите.

Преодоляване на бариерите в междуличностните комуникации

 • Основни компоненти и етапи на процеса на комуникация.
 • Правила за преодоляване на бариерите.

Уместност и ефективност – особености на речевото поведение в различни видове беседи

 • Две основни стратегии на речевото поведение.
 • Поведение в различни видове беседи.

Междуличностна атракция.

 • Двата основни закона на атракцията.
 • Техники усилващи атракцията.

Лингвистична вежливост

Изкуството на комплимента

 • Какво е това комплимент?
 • Най-ефективният комплимент.

Изкуството да говорим ,,правилно“

 • Темпът на речта.
 • Тембър и интонация на гласа.
 • Думи-паразити.

Думи оказващи влияние на възприятията

Ръкуване

 • Кога и как е прието да се ръкуваме?
 • Кой първи подава ръка при ръкуване?
 • Какво трябва да се знае за правилно ръкуване?
 • Най-честите грешки при ръкуване.
 • Видове ръкуване – анализ и поведение.

Управление на впечатленията за себе си – атракция, асертивност, фасцинация

 • Атракция.
 • Асертивност.
 • Фасцинация.

Формиране на първо впечатление – Как да повлияем на този процес?

 • Начало на контакта.
 • Зрителен контакт.
 • Ръкостискане.
 • Организиране на пространството.
 • Приветствие.
 • Трите фактора за формиране на първо впечатление.
 • Съзнателно формиране на положително първо впечатление.
 • Технология за създаване на имидж.

 

Част 3 – СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕЛОВИ КОНТАКТИ

Начини и техники за установяване на психологически контакт.

 • Малки хитрости.
 • Правилото на комплимента.
 • Правилото на 40-те секунди.
 • Стадии на установяване на контакт.
 • Как да разговаряме с непознати хора? 5 съвета от Лари Кинг.
 • Small talk или изкуството да водим малък разговор.
 • Примерни фрази за Small Talk.
 • Методика за установяване на бизнес контакти и завързване на запознанства.
Допълнителна информация
Цена /без ДДС/ 260 лева
Обем, страници 137 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 210004

 

Вижте още…

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Желаете ли да получавате безплатно полезни материали и статии? Абонирайте се, сега!


АБОНИРАЙ МЕ

Методи за плащане

ekont