Психоаналитиците свързват лъжата с възпитанието още от ранно детство. Малките деца не умеят да лъжат. До пет годишна възраст детето възприема света такъв, какъвто е, не дава оценка за произходящото наоколо, затова то е наивно и говори това, което вижда.

lagata

От пет годишна възраст при детето се появява вътрешна цензура, която започва да оценява света, който го обкръжава и дава на света различна оценка. А каква ще бъде оценката зависи от това, как ще възпитаваме детето. Понякога ние дори не обръщаме внимание на това, че със своето поведение ние залагаме в детето точно такова поведение ( ябълката не пада по-далеч от дървото). И детето, разбира се ще подражава на своите родители. Ако в дома си вижда постоянно лъжи, то надеждата то да говори само истина е много малка.

Учените спорят трябва ли винаги да говорим истината или понякога да лъжем? Съществуват три форми: лъжа, неистина  и измама.

  1. Лъжа – това е преднамерено изкривяване на истината, когато човек осъзнато изкривява истината и вкарва в заблуждение своя събеседник с цел изгода, или за да го манипулира.
  2. Измама – това е полуистина, когато човек не открива истината до край.
  3. Неистина – тя възниква, когато човек не знае истината, или се заблуждава. Неистината е определена форма на неосъзнат процес , т.е. той не знае че говори лъжа.

Един от признаците, че човек лъже е че , той гледа настрани ( това е неговата защита). Ние виждаме определени жестове, мимики, пози, изменения в тоналността и ритъма на речта. Виждаме, че човек не е такъв, както винаги. Обикновенно когато децата лъжат, веднага могат да скрият с ръка или длан устата. Често лъжата се проявява, когато човек започва да говори високо, скръства ръце на гърди, започва да се отдръпва от вас на страна. Тези действия показват,че в процеса на разговора започва да се защитава. Има мимически прояви, когато човек започва да търка устните си, да се вълнува, значи той казва нещо погрешно, изпитва вътрешни преживявания. Има и по-ясни признаци за лъжата, които знаят професионалистите.

———————————————————————————————————————————————

Вижте още интересни статии:

Открийте лъжливия политик.

Лицето – най-големия предател.

———————————————————————————————————————————————-

Актуални тренинги и обучения по темата:

Психология на лъжата – как да разберем кога ни лъжат.