“Ако искате да промените нещо малко в живота си,

променете своето отношение и поведение,

ако искате да направите големи, сериозни промени,

тогава трябва да промените своето мислене“

A. Айнщайн

За тренинга ,,Позитивно мислене“

За какво е тренинга ,,Позитивно мислене“?

  • За това, как умът ни пречи да живеем и как да направим така, че умът да ни помага;
  • За това, как съществено влияние върху нашите чувства оказват не събитията в живота, а нашата система от убеждения, и за това, че всеки може да разбере начина на възникване на убежденията и да ги промени;
  • За това, по как се създават проблемите, и какво трябва да се направи за да може да живеем ефективно и щастливо;
  • За това, как очакванията и отношението към света днес влияят на случващите се събития в утрешния ден.

За кого е предназначен тренинга ,,Позитивно мислене“?

Това обучение е за хората, които приемат идеята, че човек може да се промени, а за промяната е достатъчно да започнат с това, да  забелязват своите мисли, да се учат да мислят по друг начин и….да правят съответните изводи.

Защото всеки човек има свои собствени идеи, мнения и убеждения, на които се основава изграждането на отношенията му с външния свят. Тези възгледи, убеждения и вярвания могат да се наречат нагласи.

Нагласите се придобиват цял живот. Някои от тях възникват когато човек приема за вярно някой факт или концепция. Други могат да се появявят когато човек обощава своя минал опит (” Този, този и този човек не ме харесват – така, че никой не ме обича “).

Съвокупността на всички нагласи може да се нарече ” модел на света ” в смисъл , че всеки човек си взаимодейства със света не непосредствено, а чрез своите нагласи, възприемайки само определени аспекти от обкръжаващата реалност и изключвайки или изкривявайки тези, които не са съвместими с неговите съществуващи нагласи. По този начин всеки създава своя собствена субективна реалност , богатството и разнообразието на която се определя от всеки отделен модел на света .

Но тъй като хората приемат субективната реалност за истинска, нагласите започват да ги ограничават и намаляват способността за гъвкавост на реакциите.

Най-общо казано, всички настройки  по своята същност са ограничаващи, в смисъл ограничаване на количеството избор, които те предоставят. Но някои от тях по –бързо откриват света, облегчават живота, а някои ще доведат до разочарования, депресия, неудачи.

Ето защо на тренинга  „Позитивно мислене“ се идентифицират, анализират и променят най-често разпространените ограничаващи убеждения от различни области на живота, представата за себе си, за своето минало, за възможното бъдеще и се практикува ново ПОЗИТИВНО мислене!

Теми на заниманията

  • Съзнание, възприятие, мислене и поведение. Как всичко това работи. Когнитивната идеята във всичките и аспекти.
  • Не всички идеи са еднакво полезни. Грешки на мисленето. Как да открием или променим своите любими неработещи автоматизми.
  • Как да мислим така, че да се получава. Или за това, как да създаваме свои стратегии за успешност.
  • Трудно детство? „Неудачни“ родители? Негативен опит? И какво да правим с това?
  • Ако мислите могат да изкривяват езика и езика може да изкривява мислите. Човек и думи. Кой кого управлява? За великата сила на езика.
  • Най-добрият начин да се предпазите е просто да кажете “не”. Как да се противопоставим на негативните влияния на обществото и манипулацията.


Съвет : Мечтайте правилно!

МЕЧТИТЕ, целите и желанията ИМАТ  глупавия НАВИК да се СБЪДВАТ!

 

Ти можеш да вярваш, че Ти можеш да направиш това.

Ти можеш да вярваш, че Ти не можеш да направиш това.

Във всеки случай, ще бъдеш прав.

Х.Форд.

Време и продължителност на провеждане

Сряда – 16 октомври  от 18.30 до 20.30 часа.

цена на участие 12 лева

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

тел. 0988 933 101 / 032 58 28 13 / info@training-center.bg