Едномесечен  дистанционен курс за мениджъри по продажбите

prodagbite

Всяко предприятие работи на пазара за да получава печалба. Приходите идват само в резултат на продажбата на произведените стоки или услуги. Да познава бизнес-процеса ,,Продажба“ и методите за управлението му е длъжен не само търговският екип. Ако човек не е положил усилия да продава продукцията на компанията, не е доказвал на клиентите преимуществата и, то той не може да стане ефективен ръководител.

Курсът е ориентиран както към ръководителите и специалистите които имат практически опит, така и към тези които започват своят път в бизнеса. Той се състои от седем части, които последователно разглеждат  управлението на продажбите.

В първата част на основата на съвременните тенденции в маркетинга и логистиката, се разглеждат подходи за разработката на стратегиите на компанията в областта управление на продажбите.

Следващата част  е посветена на проектирането на каналите за движението на стоките. Тук се изучават фуккциите, видовете и участниците, а също така и последователността на стъпките по създаването и усъвършенстването на каналите за движението на стоките.

В третата част се анализират взаимоотношенията на участниците в каналите за движение на стоките, методите за управление на каналите и разрешаването на конфликтните ситуации.

Следващите две части разкриват създаването и функционирането на отдела по продажби на компанията, а също така и проектирането на функциите на сътрудниците в отдела, заплащането и обучението им.

Шестата част анализира действията на бизнес-процеса ,,Продажба“.

Последната част е посветена на управлението на взаимоотношенията с клиентите.

Стратегия за управление на продажбите

 • Структура и задачи на управлението на задачите
 • Управление на продажбите и разпределителната логистика
 • Разработка на стратегията за управление на продажбите

Проектиране на каналите за движение на стоката

 • Функции на канала  за движение на стоката
 • Видове канали  за движение на стоката
 • Участници в  канала  за движение на стоката
 • Методи за усъвършенстване на  каналите  за движение на стоката

Взаимоотношения в  каналите за движение на стоката

 • Избор на търговски точки
 • Организиране на регионални продажби
 • Инструменти за управление на каналите
 • Конфликти в каналите

Отделът по продажби

 • Задачи и функции на отдела по продажби
 • Структура на отдела по продажби
 • Взаимодействие с другите подразделения
 • Планиране на продажбите
 • Документи, регулиращи дейността на отдела

Търговският персонал

 • Ръководител  на отдела по продажби
 • Мениджър по продажби
 • Работната заплата и оценка на търговския персонал
 • Обучението на търговския персонал

Продажбата като бизнес-процес

 • Особености на продажбите в сегмента В2В
 • Структура на бизнес-процеса  ,,Продажба“
 • Цикъл на изпълнението на поръчките
 • Връщане на непродадените стоки

Управление на взаимоотношенията с клиентите

 • Същност и значение на GRM
 • Цели  за създаванетио на GRM
 • Структура на базата данни
 • Изпозването на базата данни
 • Класификация на клиентите.

Раздел: Обучения

Поръчайте обучение ТУК !

——————————————————————————————————————————–

Още интересни статии по темата:

Страховете на клиентите при покупка на услуги.

Преговори за цената .

——————————————————————————————————————————-

Актуални тренинги и обучения по темата:

Техника на продажбите – прогнозиране поведението на клиента.

Агресивните преговори: как да отстояваме интересите си и да казваме ,, не” .